Nieuws

15/11/2019

Beter Geven debuteert in DBB100

In de nieuwste editie van DBB100 zijn de grondleggers van Beter Geven opgenomen. Lees meer >

19/09/2019

Workshop ‘Theory of Change’ op 30 januari 2020

Op donderdag 30 januari 2020 kunt u aan de slag met uw eigen Theory of Change. Lees meer >

27/08/2019

Cursus ‘Financiële beoordeling van aanvragen’ op 6 februari 2020

Op donderdag 6 februari 2020 verzorgt Beter Geven wederom een cursus waarin de financiële aspecten van aanvraagbeoordeling centraal staan. Lees meer >

Nieuwsarchief

Twitter LinkedIn
03/05/2018

“Millennials: liever naar de tandarts dan een gesprek met hun bankier”

“Onderzoek in Groot-Brittannië heeft aangetoond dat gevers die advies inwinnen bij filantropie-adviseurs 17x meer schenken dan wanneer ze geen advies hadden gehad. Vermogenden hebben ook behoefte aan dat advies. Maar welke wensen heeft de nieuwe generatie gevers? Hoe schenken vrouwen en millennials? Waar letten ze op?” Zo schetst Cecilia Hersler van Philanthropy Impact – een Europees netwerk dat geefgedrag wil stimuleren – de aanleiding voor een seminar voor vermogensadviseurs, filantropieadviseurs en vermogende vrouwen op 11 april 2018 in Amsterdam, gehost door Loyens & Loeff en mede door Beter Geven georganiseerd. “Het doel van deze middag is inzicht te krijgen in hoe vrouwen en de nieuwe generatie gevers het beste geadviseerd kunnen worden.”

Persoonlijker en impactvoller geven

Dagvoorzitter Pieter van Onzenoort is notaris bij Loyens & Loeff en maakt deel uit van de praktijkgroep Family Owned Business & Private Wealth. Hij richt zich daarbij in het bijzonder op nationale en internationale estate- en vermogensplanning. In zijn praktijk ziet hij dat filantropische activiteiten steeds minder op de traditionele manier plaatsvinden, maar steeds meer gebaseerd worden op persoonlijke wensen en ervaringen. “Het is een uitdaging om dat te structureren en om impact te genereren,” zo is zijn ervaring.

Daphne Engelke is directeur Global UHNW Benelux van UBS. Zij stelt dat op dit moment 30% van de rijkdom in de handen ligt van vrouwen. Dit percentage stijgt met 7% per jaar, in ieder geval de komende vijf jaar. “Dat betekent dat in de komende drie jaar het percentage de 50% gaat overschrijden. De groep vrouwen is in te delen in drie categorieën: self made women, vrouwen die een erfenis hebben gekregen en de nieuwe generatie vrouwen. Van deze vrouwen overweegt 65% te veranderen van adviseur: na vermogensoverdracht verbreekt 75% van hen daadwerkelijk binnen een jaar het contact met hun vermogensadviseur. Van de millennials prefereert 70% een bezoek aan de tandarts boven een bezoek aan hun bankier. De vraag is dus: hoe komen we tegemoet aan de wensen van deze specifieke groepen?” De perceptie van vrouwen ten aanzien van geld is overwegend die van ‘bron van bestaanszekerheid’. “Daarbij zijn vrouwen minder geneigd tot het nemen van risico’s,” zo vervolgt Engelke. “Als het om bestedingen gaat, zullen vrouwen eerder investeren in bedrijven die iets in positieve zin doen voor de samenleving. Vrouwen blijken daarnaast meer doelgericht en gedisciplineerd te beleggen dan mannen.”

De 22-jarige Leonard van Oord is telg van een ondernemersfamilie. Op 17-jarige leeftijd ging hij met zijn vader mee naar een project waar zij in Zambia twee huizen hebben gebouwd. Er leefden 15 mensen in elk huis: het maakte hem bewust van een totaal andere wereld. Nu is hij zelf onder andere betrokken bij een project in Uganda via Yunus Social Business waar hij stage loopt. Ter ondersteuning van projecten is een vriendenkring opgezet. “Bij de activiteiten hebben wij geen advies ingewonnen van een financieel adviseur. Wel hebben wij gesproken met de adviseur van de bank om er zeker van te zijn dat ons geld niet wordt belegd in zaken waar sprake is van kinderarbeid.”

Caroline Dusée wordt sinds kort aangesproken als ‘filantroop’ en moet daar nog aan wennen. Als cultureel antropologe zet ze in Zuid-Afrika tijd, kennis en geld in op het gebied van gender-ongelijkheid. Na het overlijden van haar broer heeft ze een stichting opgericht en financiert naast andere initiatieven ook eigen projecten. Op haar pad heeft ze alles zelf moeten uitvinden en geen advies van haar bank gekregen. “Ik vind het belangrijk om de praktijk te kennen en verblijf de helft van mijn tijd dan ook ‘in het veld’. Volgens mij zou het goed zijn als meer mensen kennis hebben van hoe het leven is aan de donkere kant van de samenleving. Om zodoende te zien wat de rol van geld in werkelijkheid is.”

Waarom geven bankiers geen filantropieadvies?

Er is enig wantrouwen als het gaat om filantropieadvies door bankiers, want wat is hun drijfveer? Bankiers worden beoordeeld op de prestatie van het kapitaal, waardoor wordt voorbijgegaan aan wat geld kan bijdragen aan de wereld. Door filantropie te betrekken in de gesprekken kun je als adviseur vertrouwen ontwikkelen. En het brengt je in contact met nieuwe generaties. Dan is het wel nodig dat je als adviseur de juiste vragen stelt om de behoefte duidelijk te krijgen. Daarbij komt dat de vraagstukken vaak emotionele onderwerpen zijn om over te praten, met name als dat een relatie heeft met eigen ervaringen of een traumatische gebeurtenis binnen de persoonlijke sfeer. De vraag is dan of de vermogensadviseur de juiste persoon is om mee te praten.

Hoe verschillen vrouwen en millennials ten opzichte van andere filantropen?

Vrouwen doen ten opzichte van mannen meer onderzoek voordat zij tot actie over gaan. Ze bouwen graag eerst expertise op en winnen daarbij vooral informatie in van collega-filantropen, wat heel effectief is. Millennials daarentegen hebben een meer ‘multichannel’-benadering. Dat gaat veelal digitaal, maar in tegenstelling tot wat men verwacht zoekt deze groep ook vaak persoonlijk contact. De indruk is dat de vrouwen en millennials zich in beginsel door twee zaken laten leiden: hun eigen interesses en het streven naar impact. Er is meer aandacht voor de balans tussen hart en hoofd. Millennials leren als filantroop ook om minder te investeren in vrijwilligersorganisaties en vaker mensen in te huren om een grotere impact te realiseren.

Wat is nodig om vrouwen en millennials beter te adviseren?

Scholing en training zijn onontbeerlijk. Maar ook leren van de fouten en de zoektocht van anderen. In dat verband zouden gevers meer met elkaar in contact moeten worden gebracht. Engelke noemt in dit verband het nut van gezamenlijke donortrips. Ook kan informatie over goede doelen beschikbaar worden gemaakt in een bibliotheek over geven en zouden ‘peer-to-peer platforms’ voor vrouwen en millennials kunnen worden gestart. Verder zouden vrouwen en millennials beter geïnformeerd kunnen worden over ‘mission related investments’. Uit onderzoek blijkt dat investeringen die op deze manier zijn gedaan op de lange termijn veel beter presteren. Daarbij is van belang dat niemand wil betalen voor ‘overhead’, zelfs niet voor onderzoek om de impact van de gift of investering te meten, maar dat dit onvermijdelijk is om impactvol te kunnen geven en te kunnen toetsen wat de impact daadwerkelijk is geweest.