Nieuws

22/03/2018

Waarom vrouwen en millennials ander advies willen

Op woensdag 11 april organiseert Philanthropy Impact – in samenwerking met onder meer Beter Geven – in Amsterdam een bijeenkomst over advies aan vrouwen en millennials. Lees meer >

22/11/2017

Cursus ‘Financiële beoordeling van aanvragen’ in maart 2018

Op donderdag 15 maart 2018 verzorgt Beter Geven een cursus waarin de financiële aspecten van aanvraagbeoordeling centraal staan. Lees meer >

20/10/2017

“Iedere donderdagochtend om half tien contact”

Beter Geven heeft voor Fonds 1818 de basis gelegd voor wat uiteindelijk het project Verrijk je Buurt is gaan heten. Lees meer >

Nieuwsarchief

Twitter LinkedIn

Ontwikkelingen

In de Nederlandse samenleving en de rest van de wereld zijn veel maatschappelijke problemen die met particulier geld en inzet aangepakt kunnen worden. Denk aan armoedebestrijding, ziektebestrijding en klimaatverandering. Dat is niet iets van de laatste tijd: al eeuwenlang dragen particulieren – al dan niet in de vorm van een fonds – overal ter wereld bij aan de ontwikkeling van de maatschappij. Ook bedrijven worden steeds bewuster van hun maatschappelijke rol en investeren geld, tijd, en/of faciliteiten in uiteenlopende initiatieven. De ‘civil society’ is dan ook springlevend.

Ruimte om te geven

Tegelijkertijd zien we dat als gevolg van bezuinigingen en economische crisis er een steeds groter beroep op particuliere gevers (‘mecenassen’) wordt gedaan. Zelfs de Nederlandse overheid probeert dit op verschillende manieren te stimuleren, met name in fiscale zin. Zodoende gaan we richting een samenleving die meer ruimte geeft aan meer particuliere inbreng, zoals in de VS en het Verenigd Koninkrijk. Voor fondsen/gevers betekent dit dat er effectiever en efficiënter met geld omgegaan moet worden. Ze kiezen een focus, zijn kritischer en worden proactief.

Particulier geld activeren

Ondanks de obstakels en uitdagingen tijdens het geefproces blijven vermogende particulieren filantropisch actief en willen ze dat blijven, of zelfs nog actiever worden. De favoriete geefstructuur van de vermogende particulier is de door hem of haar zelf opgerichte stichting. Alhoewel vermogende particulieren de behoefte aan filantropisch advies hebben – zoals bijvoorbeeld in de VS en het Verenigd Koninkrijk heel gewoon is – zijn er in Nederland slechts weinig adviseurs in Nederland die steun kunnen bieden op het gebied van geven.

Geld geven als vak

Wij zijn van mening dat geld geven een vak is. Want waar geef je geld aan? Wat sluit goed aan bij de passies van een gever? Hoe ga je om met begunstigde organisaties? Wanneer is het verstandig om met andere gevers samen te werken? Iedere gever is uniek, door persoonlijke interesses, door de totstandkoming van het vermogen, door de hoogte van het beschikbare donatiebudget etc.