Nieuws

15/11/2019

Beter Geven debuteert in DBB100

In de nieuwste editie van DBB100 zijn de grondleggers van Beter Geven opgenomen. Lees meer >

19/09/2019

Workshop ‘Theory of Change’ op 30 januari 2020

Op donderdag 30 januari 2020 kunt u aan de slag met uw eigen Theory of Change. Lees meer >

27/08/2019

Cursus ‘Financiële beoordeling van aanvragen’ op 6 februari 2020

Op donderdag 6 februari 2020 verzorgt Beter Geven wederom een cursus waarin de financiële aspecten van aanvraagbeoordeling centraal staan. Lees meer >

Nieuwsarchief

Twitter LinkedIn

Toepassing van SDG’s door Nederlandse organisaties

In 2015 werden de Sustainable Development Goals geïntroduceerd, de ‘opvolger’ van de millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties. Accountantskantoor PwC doet geregeld onderzoek naar de stand van zaken in Nederland en presenteert de resulaten in de vorm van een ‘SDG Booster’. Eerder dit jaar werd de tweede editie van het rapport gepresenteerd, met als doelstellingen de mate waarin organisaties in vier sectoren (private sector, publieke sector, social enterprises, goede doelen) de SDG’s integreren in hun strategie te toetsen, uitdagingen en leemten bij het integreren van de SDG’s in de sectoren te identificeren en behoeften van de specifieke sector met betrekking tot de SDG’s vast te stellen. Opvallend in de resultaten is dat ‘goede doelen’ wel heel beperkt zijn onderzocht.

Beweging onder de oppervlakte

De conclusie van het rapport is dat er ‘beweging onder de oppervlakte’ is, maar dat echte vooruitgang niet zichtbaar wordt. Ten opzichte van 2017 lijkt er in 2018 weinig verandering te zijn:

  • Het bedrijfsleven omarmt de SDG’s, maar de verantwoording kan beter;
  • Goededoelenorganisaties dragen weliswaar aan de SDG’s bij, maar maken dat onvoldoende zichtbaar;
  • Social enterprises zien de SDG’s nog niet zien als mechanisme om te communiceren en/of zich te verantwoorden over de na te streven impact.

Alleen bij decentrale overheden constateert men de beweging dat gemeenten met de SDG’s aan de slag gaan. De bekendheid van de SDG’s is in het algemeen toegenomen, maar de inbedding in de strategie van organisaties blijft achter. Er vindt geen werkelijke gedragsverandering plaats. Bovendien worden de SDG’s nog steeds sterk geassocieerd met ontwikkelingssamenwerking en kijken partijen nog te veel naar elkaar om de boel in beweging te krijgen. Daar staat tegenover dat in alle sectoren (bottom-up) initiatieven ontstaan die gericht zijn op het realiseren van de SDG’s.

Goede doelen in enge zin

Met betrekking tot goede doelen merken de onderzoekers op: “Goededoelenorganisaties zijn op zoek naar goede voorbeelden om impact te verantwoorden, maar zien nog lang niet altijd meerwaarde om hun impactverantwoording te linken aan de SDG’s. In de jaarverslagen van goededoelenorganisaties worden de SDG’s minimaal toegelicht.” In de inventarisatie blijken Goed onderwijs (4), Vrouwen en mannen gelijk (5) en Innovatie en duurzame infrastructuur (9) de top-3 van belangrijkste duurzaamheidsdoelen onder goede doelen te zijn.

Het is overigens frappant dat het onderzoek onder ‘goede doelen’ beperkt blijft tot 251 fondswervende instellingen die bij het CBF zijn ingedeeld in de categorieën C (baten > € 500.000) en D (baten > € 2 miljoen). Vermogensfondsen, kerken, maar bovenal de tienduizenden sociaal-maatschappelijke en culturele organisaties in het middenveld blijven buiten beschouwing. Dat doet geen recht aan de bijdrage die deze organisaties (kunnen) geven aan de verwezenlijking van de SDG’s in ons land.

Luuk van Term

Het rapport is gratis te downloaden >>>

Ga terug naar het overzicht van verschenen publicaties >>>