Nieuws

15/11/2019

Beter Geven debuteert in DBB100

In de nieuwste editie van DBB100 zijn de grondleggers van Beter Geven opgenomen. Lees meer >

19/09/2019

Workshop ‘Theory of Change’ op 30 januari 2020

Op donderdag 30 januari 2020 kunt u aan de slag met uw eigen Theory of Change. Lees meer >

27/08/2019

Cursus ‘Financiële beoordeling van aanvragen’ op 6 februari 2020

Op donderdag 6 februari 2020 verzorgt Beter Geven wederom een cursus waarin de financiële aspecten van aanvraagbeoordeling centraal staan. Lees meer >

Nieuwsarchief

Twitter LinkedIn

Beter worden in goed doen

Dit is een heel interessant boek dat helpt bij filantropische afwegingen en verhoging van onze impact. Het boek is met name interessant om de filosofische benadering in combinatie met economische afwegingen. De inleiding en het eerste hoofdstuk zijn pittig en niet bepaald om even ontspannen te gaan lezen. Het vraagt actief meedenken en doorzettingsvermogen, maar dat alles wordt ruimschoots beloond.

Effectief Altruïsme

Bruers beschrijft de ontwikkelingen die hebben geleid tot het zogenoemde “effective altruism” en de organisaties binnen het Centre for Effective Altruism (CEA). De effectief altruïst wil empirisch bewijs afwegen zoals een wetenschapper. Daarom waarschuwt de schrijver voor denkfouten en cognitieve illusies. Hij noemt er diverse (van meer dan 100 die psychologen op het spoor zijn gekomen!). Bijvoorbeeld de “confirmation bias”: de vaak onbewuste neiging om informatie op te zoeken en beter te onthouden als die informatie in overeenstemming is met onze eigen vooroordelen. We willen graag onze eigen perspectieven bevestigd zien. Of “overconfidence bias” waarbij personen (zoals politici) de eigen overtuiging blijven aanhangen ook al is er wetenschappelijk bewijs dat het anders ligt. Bruers beschrijft de wetenschappelijke methode om cognitieve illusies te vermijden (waaronder de “peer review”).

Denkwijze van de effectief altruïst

De effectief altruïst weegt kosten en baten af zoals een consument: hij kijkt naar effectiviteit in plaats van efficiëntie. Hij beschrijft een voorbeeld: Wat kies je? € 1.000 geven die volledig gaat naar projecten in plaats van naar administratie of fondsenwerving, waarbij je één gezond levensjaar redt? Of kies je ervoor dat die € 1.000 volledig gaat naar een fondsenwerver die daarmee netto € 2.000 ophaalt voor een kosteneffectieve organisatie die 50% van de inkomsten besteedt aan administratie (kwaliteitscontrole) en hoge salarissen (managementvaardigheden) maar wel met die € 2.000 twintig gezonde levensjaren redt?

De effectief altruïst beoordeelt resultaten zoals een investeerder. Hij gaat onder andere voor een maximaal sociaal rendement – social return on investment. Moraalfilosofen kunnen een waardevolle rol vervullen bij het zo doeltreffend mogelijk bereiken van het doel. Zij kunnen helpen bij het bepalen van het doel, bijvoorbeeld “totaal welzijn” of “gemiddeld welzijn”. Onderzoek in de bevolkingsethiek is daarmee ook een vorm van effectief altruïsme. Bruers adviseert de effectief altruïst om rekening te houden met de mogelijkheid dat hij of zij later andere doelen verkiest.

Strategische overwegingen en handelingsmogelijkheden

Bruers beschrijft de strategische overwegingen van een effectief altruïst en wijdt een uitgebreid hoofdstuk aan handelingsmogelijkheden. Hij gaat in op diverse ideeën en werkt daarvan enkele dieper uit. Zo trekt hij opzienbarende conclusies bij het vergelijken van biologische landbouw versus reguliere landbouw. Ook beschrijft hij de analogie tussen het promoten van plantaardig voedsel en het promoten van vrijwillige gezinsplanning in relatie tot het milieu. Gezinsplanning is volgens Bruers één van de meest kostenefficiënte manieren om de wereldwijde CO2-uitstoot te verminderen.

Economisch-politieke systeemverandering

Bruers schrijft dat een vaak gehoord punt van kritiek op het effectief altruïsme is dat voorgestelde interventies vooral vormen van symptoombestrijding zouden zijn. Een systeemverandering zou nodig zijn om armoede structureel aan te pakken, waarna hij enkele ideeën beschrijft. Een interessant politiek-economisch voorstel is het invoeren van een universeel, onvoorwaardelijk basisinkomen. Effectief altruïsten zijn kritisch en willen zoveel mogelijk wetenschappelijk bewijs zien. Daar wordt aan gewerkt, want er lopen internationaal diverse experimenten op dat vlak. Bruers draagt meerdere suggesties aan hoe een systeem van basisinkomen te financieren. Het basisinkomen hoeft het system van sociale zekerheid niet volledig te vervangen. Bruers gaat ook dieper in op het openen van grenzen en toelaten van vrijere migratie.

Kritisch blijven

Bruers verwijst bij de diverse stellingen en conclusies naar 70 publicaties en is daarmee een voorbeeld van de werkwijze van effectief altruïst. Aan het eind nuanceert hij zijn boek met de opmerking dat na verloop van tijd vast zal blijken dat hij (denk)fouten heeft gemaakt. Het is zoals hij zelf aangeeft het belangrijkste voor een effectief altruïst om kritisch te blijven en telkens op zoek te gaan naar nieuwe argumenten en bewijs.

Kees Kaffka

Ga terug naar het overzicht van verschenen publicaties >>>