Nieuws

15/11/2019

Beter Geven debuteert in DBB100

In de nieuwste editie van DBB100 zijn de grondleggers van Beter Geven opgenomen. Lees meer >

19/09/2019

Workshop ‘Theory of Change’ op 30 januari 2020

Op donderdag 30 januari 2020 kunt u aan de slag met uw eigen Theory of Change. Lees meer >

27/08/2019

Cursus ‘Financiële beoordeling van aanvragen’ op 6 februari 2020

Op donderdag 6 februari 2020 verzorgt Beter Geven wederom een cursus waarin de financiële aspecten van aanvraagbeoordeling centraal staan. Lees meer >

Nieuwsarchief

Twitter LinkedIn

Global Philanthropy Report

Dit voorjaar verscheen het ‘Global Philanthropy Report – perspectives on the global foundation sector’ van Paula D. Johnson. Zij is verbonden aan het Hauser Institute for Civil Society | Center for Public Leadership van de Harvard Kennedy School. Het rapport is voor een belangrijk deel gefinancierd door UBS en streeft ernaar kennis en begrip te ontwikkelen van de omvang, reikwijdte en impact van wereldwijde institutionele filantropie. Men hoopt dit onderzoek tweejaarlijks te kunnen uitvoeren en aan te vullen met informatie uit meer landen en uitgebreidere data.

Deze eerste editie opent met de gebruikte onderzoeksmethode en de beperkingen die men daarbij ondervond, zoals de verschillen in gebruikte definities. Ook relativeert men de data en de uitkomsten: “Alhoewel de vermelde data bijdragen aan het inzicht op algemene trends en regionale en nationale verschillen, zijn ze geen betrouwbare basis om definitieve conclusies te trekken”. Ondanks deze beperkingen levert het onderzoek een aantal opvallende inzichten op.

Meer dan 260.000 fondsen

Zo telt institutionele filantropie mondiaal meer dan 260.000 fondsen in 39 landen, waarvan 7.500 in Nederland. Ongeveer 75% van de geïdentificeerde instellingen zijn opgericht in de laatste 25 jaar. Verder zijn filantropische fondsen geconcentreerd in Europe (60% van het totaal) en Noord-Amerika (35% van het totaal). Het vermogen van alle fondsen bij elkaar bedraagt meer dan $ 1,5 biljoen ($ 1.500 miljard) en is sterk geconcentreerd in de VS (60%) en Europa (37%). Nederland is na de VS ($ 890 miljard) met $ 108 miljard aan vermogen de nummer 2, direct gevolgd door Duitsland, Zwitserland, Italië en het Verenigd Koninkrijk. In 90% van de gevallen bedraagt het vermogen van de filantropische instellingen overigens minder dan $ 10 miljoen en in 50% van de gevallen minder dan $ 1 miljoen.

Gezamenlijk besteden de fondsen meer dan $ 150 miljard per jaar, met een gemiddeld bestedingspercentage van 10%. In Spanje, Frankrijk en China is dat percentage meer dan 30%. Uit het onderzoek blijkt verder dat van alle landen wereldwijd er twee landen zijn waar de filantropische middelen meer dan 10% bedragen van het nationale bruto product, namelijk Nederland (14%) en Zwitserland (13,3%). Bij de overige landen is dat minder dan de helft van dat percentage.

Scholing topprioriteit

Scholing blijkt mondiaal de topprioriteit waaraan wordt geschonken: 35% van bijna 29.000 fondsen minimaal een deel van hun middelen op richten. Andere prioriteiten zijn sociaal-maatschappelijke doelen (21%), gezondheid (20%) en kunst en cultuur (18%). 544 fondsen in 10 landen – met name in Latijns-Amerika – werken met de mondiale Sustainable Development Goals (SDG’s). In het merendeel van de landen werken fondsen aan eigen programma’s en projecten, waarbij giften de hoofdmoot uitmaken (54%).

Er lijkt een verschuiving naar multi-donor en publieke fondswerving modellen. Verder maximaliseren fondsen hun impact door steeds meer te werken met een scala van strategieën op het gebied van social investment. Er is een groeiende interesse om met andere fondsen samen te werken, met niet-gouvernementele organisaties en overheden partnerschappen aan te gaan, en programmaresultaten te evalueren en te meten.

Geen Nederlandse bronnen

Het rapport is mede tot stand gekomen dankzij de hulp van vele fondsen in verschillende landen die hebben bijgedragen aan nationale onderzoeken op het gebied van filantropie. Er wordt echter geen melding gemaakt van een Nederlandse organisatie in dit verband.

Kees Kaffka

Het rapport is gratis te downloaden >>>

Ga terug naar het overzicht van verschenen publicaties >>>