Nieuws

15/11/2019

Beter Geven debuteert in DBB100

In de nieuwste editie van DBB100 zijn de grondleggers van Beter Geven opgenomen. Lees meer >

19/09/2019

Workshop ‘Theory of Change’ op 30 januari 2020

Op donderdag 30 januari 2020 kunt u aan de slag met uw eigen Theory of Change. Lees meer >

27/08/2019

Cursus ‘Financiële beoordeling van aanvragen’ op 6 februari 2020

Op donderdag 6 februari 2020 verzorgt Beter Geven wederom een cursus waarin de financiële aspecten van aanvraagbeoordeling centraal staan. Lees meer >

Nieuwsarchief

Twitter LinkedIn

Partners

Monique BaisMonique Bais

m.bais@betergeven.nl
06 – 51 22 26 37

“Al meer dan 20 jaar beweeg ik mij in de boeiende wereld van de filantropie. Zowel via mijn beleids- en advieswerk bij verschillende grote fondsen als via adviesopdrachten van maatschappelijke organisaties, ontmoette ik in al die jaren talloze bevlogen initiatiefnemers. Vaak idealistische pioniers die zich inzetten voor een mooiere samenleving. Zij vormen een belangrijke inspiratiebron in mijn werk.”

“Fondsen zijn vaak een onmisbare partner in de realisatie van de ambities van deze initiatiefnemers. Hun behoefte aan ondersteuning en het aanbod van fondsen sluiten echter niet altijd goed op elkaar aan. Tegelijkertijd is de sector volop in beweging met toenemende aandacht voor impactmeting en nieuwe vormen van financiële ondersteuning van zowel organisaties als projecten. Het is daarom mijn ambitie om fondsen te laten nadenken over (focus in) hun bestedingsbeleid enerzijds en bij te dragen aan het verkleinen van de afstand tussen geldgevers en initiatiefnemers anderzijds. Zodat door vruchtbare samenwerkingen veelbelovende initiatieven daadwerkelijk tot bloei kunnen komen en duurzaam bijdragen aan een mooiere samenleving!”

Kijk voor een uitgebreider profiel op LinkedIn >


Jacqueline DetigerJacqueline Detiger

j.detiger@betergeven.nl
06 – 53 41 24 72

“Ik kom uit een familie van ondernemers en filantropen. Van jongs af aan heb ik meegekregen dat je respect dient te hebben voor andere mensen, culturen, natuur. En dat je helpt waar nodig en waar kan.”

“Het is niet toevallig dat ik twintig jaar geleden ben gaan werken bij een vermogensfonds, het VSBfonds, en dat ik daarna ben blijven werken in de filantropische sector. Het geeft mij voldoening als ik anderen kan laten bloeien. Dit zijn mensen met geweldige ideeën die door middel van ideeën en acties bijdragen aan een mooiere wereld.”

“Het is mijn ambitie om vermogensfondsen en filantropen te laten nadenken over waar ze hun middelen aan willen besteden. En vervolgens koppel ik ze aan organisaties die in mijn ogen dit doel het beste kunnen bereiken. Het geeft mij iedere dag weer energie om geld en kennis te koppelen aan personen die hard aan de slag zijn met acties die bijdragen aan een mooie wereld.”

Kijk voor een uitgebreider profiel op LinkedIn >


Bas PieckBas Pieck

b.pieck@betergeven.nl
06 – 10 84 48 02

“Opgeleid als cultureel antropoloog kwam ik na diverse banen in 2007 terecht bij Stichting Kansfonds. Ik heb daar bijna 10 jaar gewerkt als senior projectadviseur, coördinator van de Samenwerkende Fondsen en coördinator van de afdeling projectadvies. Na een korte sabbatical ben ik in 2017 aan de slag gegaan als zelfstandig adviseur. Ik adviseer over beleid, richting en visie, voer beleidsverkenningen uit en help bij het opzetten van concrete projecten en programma’s.”

“Wat ik interessant vind, is waar het wringt en schuurt op het snijvlak tussen systeemwereld (wetten, regels) en de leefwereld van échte mensen. Denk aan vluchtelingen, dak- en thuislozen, zwerfjongeren, etc. Wat is de rol van fondsen daarin? En dienen zij zich daarbij te beperken tot projecten en programma’s, of is er meer mogelijk?”

“Daarnaast ligt mijn interesse op de relatie tussen gever en ontvanger. Hoe kan dit wederkeriger? Hoe kan het anders? Wat mij daarin helpt, is dat ik zowel de kant van de aanvrager als die van de beoordelaar heb ervaren.”

“We leven in een interessante tijd, waarin het besef ontstaat dat de huidige geboden oplossingen voor ingewikkelde problemen onvoldoende zijn. Er komt meer behoefte om dingen structureel anders te organiseren. Vanuit het oogpunt van kosten, klimaat, maar vooral meer mensgericht. Wat kan de filantropie daaraan bijdragen?”

Kijk voor een uitgebreider profiel op LinkedIn >


Luuk van TermLuuk van Term

l.vanterm@betergeven.nl
06 – 22 39 35 92

“Na mijn studie aan de Universiteit Utrecht kwam ik bij het VSBfonds terecht. Daar heb ik kennis mogen maken met de grote diversiteit aan maatschappelijke en culturele organisaties in Nederland. Als voorlichter kwam ik bovendien in een heel vroeg stadium in aanraking met de meest uiteenlopende projectideeën. Dat was niet alleen heel inspirerend, maar bovenal zeer leerzaam.”

“Mijn drijfveer was en is nog steeds om iets voor anderen te betekenen. Contact en samenwerking met mensen zijn daarbij cruciaal. Succes zit ’m namelijk vaak in het samenspel, door kwaliteiten bij elkaar te brengen en naar synergie te streven.”

“De afgelopen jaren valt mij op dat er duizenden initiatieven zijn waar allerlei financiers donaties aan verstrekken. Maar hoe waardevol en succesvol veel van die projecten ook zijn: ze zijn vaak gedoemd te stoppen omdat er op een gegeven moment geen geld meer voor is. Om projecten te verduurzamen, moeten fondsen/gevers dan ook anders naar die projecten kijken. Ik ben er dan ook van overtuigd dat een goede gever meer is dan alleen een geldzak.”

Kijk voor een uitgebreider profiel op LinkedIn >