Nieuws

15/11/2019

Beter Geven debuteert in DBB100

In de nieuwste editie van DBB100 zijn de grondleggers van Beter Geven opgenomen. Lees meer >

19/09/2019

Workshop ‘Theory of Change’ op 30 januari 2020

Op donderdag 30 januari 2020 kunt u aan de slag met uw eigen Theory of Change. Lees meer >

27/08/2019

Cursus ‘Financiële beoordeling van aanvragen’ op 6 februari 2020

Op donderdag 6 februari 2020 verzorgt Beter Geven wederom een cursus waarin de financiële aspecten van aanvraagbeoordeling centraal staan. Lees meer >

Nieuwsarchief

Twitter LinkedIn
12/05/2014

SPIN bezoekt ANBI-team Den Bosch

Op donderdag 8 mei 2014 mochten wij met een groep van ongeveer 30 personen langskomen bij het ANBI-team in Den Bosch. Een kort verslag.

Dit initiatief was georganiseerd door Jaap Sanders van het SPIN-netwerk (SPIN = Supporting Philanthropy in the Netherlands). Behalve filantropieadviseurs zaten er ook accountants en advocaten aan tafel, alsmede oprichters van goededoelenstichtingen en medewerkers van vermogensfondsen. Een bont gezelschap dus met een al even bont palet aan vragen.

Volgens Jack van Tilborg en Saskia Eijkemans werken er nu 45 personen bij het ANBI-team en zij zijn belast met de 65.000 ANBI’s die er nu zijn. Weliswaar ongeveer 30.000 hiervan zijn kerkelijke instanties en die vallen onder een groepsbeschikking, maar toch ga er maar aan staan…

Het was bijzonder dat wij bij de Belastingdienst langs mochten komen en daar gefêteerd werden op een mooie presentatie (en een heerlijk kopje koffie). Meestal gaat het ANBI-team namelijk op pad, het land in om aan wie wil goede voorlichting te geven over alle nieuwe ontwikkelingen.

Uit hun presentatie en de vragen na afloop (wie heeft er nog vragen? nou, je kon beter vragen wie heeft er geen vragen…) kwamen een paar interessante zaken naar boven die van belang zijn voor vermogensfondsen (in spé).

Internationaal schenken

Er zijn nu 65.000 geregistreerde ANBI’s en dat zijn ANBI’s in Nederland maar ook daarbuiten. Je kunt dus als buitenlandse instelling ook registreren bij Den Bosch. Als Nederlanders schenken aan deze ANBI’s dan kunnen ze ook gebruik maken van de giftenaftrek. Wij hebben voorgesteld om informatie over ANBI en voorwaarden ook in het Engels op te nemen op de website van de belastingdienst, zodat het makkelijker wordt voor buitenlandse instellingen om ANBI-status aan te vragen.

Wat is nu eigenlijk algemeen nut?

Voor een groot deel is het duidelijk wat er wordt verstaan onder algemeen nut, maar toch is ook het ANBI-team iedere keer weer verrast door zaken waarvan je kunt afvragen of ze wel of niet algemeen nuttig zijn. Per geval wordt hier naar gekeken. Dit betekent dat de contouren vaststaan maar dat hier en daar nog wel wat getrokken en geduwd kan worden aan wat nu valt onder ‘algemeen nuttig’.

Niet vergeten in de statuten op te nemen

Het is belangrijk dat je als vermogensfonds in de statuten laat opnemen dat als de stichting wordt opgeheven het geld dat nog in de pot zit naar een gelijkwaardige ANBI gaat (het geld gaat dus niet terug naar de oprichter!). Het ANBI-team benadrukt dit nog, want zij zien in de praktijk dat het echt heel vaak fout gaat bij de notarissen (die dit dus blijkbaar vergeten op te nemen). Als je dit niet opneemt in de statuten ontvang je niet de ANBI-status.

Vermelden van bestuursnamen

In het kader van de nieuwe richtlijnen moeten alle ANBI’s een aantal zaken vermelden op een website of via een internetportal. Zo ook de samenstelling van het bestuur. Maar je mag ontheffing hiervoor vragen in verband met persoonlijke veiligheid. Volgens het ANBI-team hebben ze hier heel veel verzoeken voor binnengekregen.

ANBI opheffen

Als je denkt: dan ga ik mijn ANBI-status teruggeven zodat ik niet aan de nieuwe eisen hoef te voldoen, let dan even op. Er komt een nieuwe regeling aan voor ANBI’s waarvan de status is opgeheven/ingetrokken, waarbij ook zij toch bepaalde informatie aan de Belastingdienst moeten gaan verstrekken (zoals waar het geld aan wordt besteed).

Impact investing

Er kwamen met name veel vragen over alle nieuwe vormen van geven zoals ‘impact investing’ (leningen/microfinanciering, social investing etc etc). Mag dit uit je donatiebeleid en binnen de ANBI-richtlijnen? Ook hier wordt per geval bekeken of dit kan en mag en of het past binnen het beleid van het fonds. Als het past bij het doel dat de stichting dient  – om bijvoorbeeld bepaalde ontwikkelingen op gang te brengen – dan kan het zomaar zijn dat je hier toch goedkeuring voor krijgt. Dit is dus makkelijker geworden want voorheen deed de Belastingdienst hier best moeilijk over. Dus alle nieuwe vormen van bijvoorbeeld ontwikkelingssamenwerking liggen nog wat gevoelig, maar onze indruk is dat in goed overleg met het Bossche team er toch best wat mogelijk is.

Familie in bestuur

En dan natuurlijk nog een ander gevoelig punt wat altijd discussie oplevert: als je een familiestichting wilt oprichten en alleen familieleden in het bestuur zitten. De Belastingdienst kijkt hier kritisch naar, want het is de bedoeling dat je afstand neemt van het geld dat je in een stichting stopt (dit vermogen is dan niet meer van jou maar van de stichting). Maar kun je met alleen maar familieleden wel genoeg afstand nemen? We kregen niet helemaal duidelijk of dit wel of niet mag, maar het klonk alsof in overleg ook hier de grenzen een beetje aan het opschuiven zijn en er meer mogelijk is dan voorheen.

Vermelden van giften en vermogen

Wat ook nog handig kan zijn om te weten is dat je op de website van je fonds niet hoeft te vermelden aan wie je wat hebt gegeven. Dit ook weer in het kader van privacy, denk aan studiebeurzen die je verstrekt. Je hoeft niet alle organisaties en namen (en bedragen) te noemen, maar wel de thema’s die je steunt.

Ook het vermogen van je vermogensfonds hoef je niet te vermelden. Dit is eigenlijk ook wel logisch. Stel dat het vermogen bestaat uit een kunstcollectie. Moet dan de hele wereld weten wat deze collectie waard is? Nee dus, dat hoeft niet.

Dit zijn slechts wat zaken die interessant zijn voor vermogensfondsen. Hierbij willen we nog vermelden dat je voor het echte verhaal toch altijd zelf navraag moet doen bij het ANBI-team: voor de uitgebreide ANBI-regels zie www.belastingdienst.nl (zoek op ANBI)