Nieuws

15/11/2019

Beter Geven debuteert in DBB100

In de nieuwste editie van DBB100 zijn de grondleggers van Beter Geven opgenomen. Lees meer >

19/09/2019

Workshop ‘Theory of Change’ op 30 januari 2020

Op donderdag 30 januari 2020 kunt u aan de slag met uw eigen Theory of Change. Lees meer >

27/08/2019

Cursus ‘Financiële beoordeling van aanvragen’ op 6 februari 2020

Op donderdag 6 februari 2020 verzorgt Beter Geven wederom een cursus waarin de financiële aspecten van aanvraagbeoordeling centraal staan. Lees meer >

Nieuwsarchief

Twitter LinkedIn
10/08/2018

Waardevolle inzichten tijdens de ISTR ‘Dutch Days’

De International Society for Third Sector Research (ISTR) is een internationale organisatie die onderzoek en onderwijs bevordert op het gebied van maatschappelijke organisaties, filantropie en de non-profitsector.

Van 10 tot en met 13 juli vond het tweejaarlijkse congres plaats in het gebouw van de Vrije Universiteit, georganiseerd door het Centrum voor Filantropische Studies van de VU. Het congres wordt beschouwd als het grootste op het gebied academisch onderzoek naar non-profitorganisaties, maatschappelijk middenveld, filantropie en vrijwilligerswerk. Twee dagen van het congres waren ingericht met rondetafelgesprekken die parallel liepen aan het hoofdprogramma. Beter Geven was er tijdens de ‘Dutch Days’ op 12 juli bij.

Next-Gen

In deze ronde tafel kwam naar voren dat er sprake is van een ‘impactrevolutie’: the next-gen filantroop wil zijn/haar impact ‘zien’. Alhoewel de nieuwe generatie filantropen over het algemeen dezelfde doelen steunt als de voorgaande generatie is de manier waarop zij dat (willen) doen revolutionair veranderd: er is veel eigen, directe betrokkenheid. De Next-Gen wil vooral een betekenisvolle bijdrage leveren. In veel gevallen betekent dat naast de inzet van geld ook of vooral de inzet van hun talent. Donaties worden dan ook steeds vaker geoormerkt. De keerzijde hiervan is dat er steeds meer onderhandeld wordt over donaties. Dit betekent voor non-profitorganisaties dat het belang van relatiemanagement toeneemt ten opzichte van (puur) fondsenwerving.

Toegift

De Toegift-campagne speelt in op de voorzienbare groei van legaten aan goede doelen en nieuwe ontwikkelingen in de werving daarvan. In de praktijk blijkt dat het voornemen tot nalaten aan een goed doel niet de primaire reden is waarom men een testament laat opmaken. Die reden ligt doorgaans bij een of meer van de volgende kwesties: 1) veranderingen in de familie, 2) veranderingen in rijkdom, en 3) verandering in gezondheid. In de Toegift-campagne wordt op een bijzondere manier samengewerkt door vele organisaties, zonder ‘formele’ afspraken. Deze aanpak blijkt goed te werken omdat relatiemanagers en fondsenwervers met de juiste senioriteit contact hebben met elkaar. Bovendien is de campagne vooral succesvol omdat men de woorden ‘erfenis’ en ‘nalaten’ in het publiciteitsmateriaal heeft vervangen door ‘toegift’.

Lokale fondsenwerving

Private Development Initiatives (PDI’s) zijn kleinschalige ontwikkelingsorganisaties zoals NGO’s, fondsen en particuliere initiatieven die bijdragen aan wereldwijde armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling. De realiteit van lokale PDI’s is dat donateurs zich na verloop van tijd terugtrekken. Zij investeren over het algemeen niet in organisatieontwikkeling en door het ontwikkelen van eigen fondsenwerving behoud de PDI zijn onafhankelijkheid. Het is dus voor lokale PDI’s van belang om competenties te ontwikkelen voor lokale fondsenwerving. De ervaring leert dat deze lokale fondswerving in 2 tot 3 jaar succesvol kan worden mits de training fondsenwerving wordt gegeven door lokale trainers. Een alternatief is om te fuseren met een fondsenwervende organisatie, maar in de praktijk blijkt dat met het overdragen van het ‘eigendom’ van de PDI ook het commitment verdwijnt.

De dag werd afgesloten met een lezing door René Bekkers (VU Amsterdam). Hij belichtte in zijn lezing van verschillende kanten de waarde van filantropie. Een verslag van is terug te lezen in De Dikke Blauwe.