Basiscursus Projectadvisering

Als projectadviseur bij een (vermogens)fonds beoordeel je uiteenlopende aanvragen. Daarbij komen vele vragen aan de orde. Zit het project goed in elkaar? Wat is de kwaliteit van de aanvragende organisatie? Is de begroting realistisch? Hoe communiceer je met de aanvrager en voor welke vormen van ondersteuning kun je kiezen?

 

Voor het vak van projectadviseur bestaat vooralsnog geen opleiding. De meeste adviseurs leren het vak dan ook in de praktijk. Na verloop van tijd loop je vanzelf tegen bepaalde vragen aan.

 

In deze cursus gaan we in op wat een goed advies is en tegen welke dilemma’s je kunt aanlopen. En we lopen de diverse stappen van het aanvraag- en beoordelingsproces door. Voorafgaand ontvang je een aantal vragen, zodat we de cursus zo goed mogelijk afstemmen op concrete vragen en behoeften. Uiteraard is er veel ruimte voor intervisie – leren van elkaar.

 

Leerdoelen

 • Jou als projectadviseur/beoordelaar zodanig toerusten dat je:
  • meer houvast hebt in het beoordelen van aanvragen
  • verder kunt kijken dan de aanvraag en aangeleverde stukken
  • betere en scherpere vragen stelt
  • doelgerichter communiceert met aanvragers
  • overtuigendere adviezen schrijft
 • Je haalt inspiratie uit de praktijk van docenten en andere deelnemers
 • Je leert van elkaar door middel van intervisie, inclusief netwerkvorming na de cursus

 

Docenten

Monique Bais heeft jarenlange ervaring als senior-projectadviseur. Zo werkte ze voor VSBfonds waar ze auteur was van een intern handboek voor projectadviseurs. Momenteel is ze actief als zelfstandig adviseur en werkte ze de afgelopen jaren aan programma’s, adviseerde over bestedingsbeleid, coachte junior-adviseurs en was ze actief als interim-projectadviseur voor tal van (grotere) fondsen.

Bas Pieck werkt sinds 2007 in de fondsenwereld. Hij is bij stichting Kansfonds bijna 10 jaar senior-projectadviseur geweest en enkele jaren coördinator van de afdeling projectadvies. Op dit moment werkt hij als zelfstandig adviseur voor meerdere fondsen en houdt zich onder andere bezig met beleidsadviezen, het opzetten en uitvoeren van programma’s en interim projectadvies.

Deelnemers

 • (Beginnende) projectadviseurs van zowel grote als kleinere fondsen, 0-2 jaar functie-ervaring
 • (Beginnende) bestuursleden kleinere fondsen die belast zijn met advisering en beoordeling van aanvragen

Datum & tijd

Donderdag 11 november 2021, 9.30-16.30 uur

 

N.B.: Deze cursus stond oorspronkelijk gepland voor 25 maart 2021.

 

Locatie

Locatie in het midden van Nederland, rekening houdend met de RIVM-richtlijnen

 

Prijs (excl. BTW)

€ 495

 

Meer informatie

Monique Bais: m.bais@betergeven.nl / 06 – 51 22 26 37
Bas Pieck: b.pieck@betergeven.nl / 06 – 10 84 48 02

 

Aanmelding

De cursus gaat door bij minimaal 6 deelnemers.