Begin 2021: cursus ‘Fondsen in transities’

Sommige fondsen zijn er al mee bezig: het ontwikkelen van een aanpak die meer is gericht op systeemverandering. Beter Geven wil deze noodzakelijke beweging samen met onderzoeksinstituut DRIFT verder aanjagen en stimuleren. Wat gebeurt er tot nu toe? Welke voorbeelden van Nederlandse fondsen zijn er? Hoe kan jouw fonds actief bijdragen aan structurele transformatieprocessen richting een duurzame toekomst?  Daartoe zijn Beter Geven en DRIFT bezig om samen de cursus ‘Fondsen in transities’ op te zetten.

 

Met deze cursus willen we fondsen uitdagen te achterhalen welke rol zij kunnen spelen in het licht van de grote transities op sociaal, ecologisch en economisch terrein. Dat doen we door inzicht te geven in systeemverandering en te leren denken in systemen. Daardoor is meer grip te krijgen op de complexiteit van grote maatschappelijke vraagstukken en is na te gaan hoe duurzaam en impactgericht om te gaan met complexe problemen als armoede, voedselverspilling en eenzaamheid. Doel daarbij is om handvatten en gereedschappen aan te geven en tot een eigen transitieaanpak en -strategie te komen.

 

De cursus start begin 2021. De brochure is hier als pdf-bestand te downloaden. Wil je meer weten? Neem dan contact op met Bas Pieck.