Cursus HR-management

We gaan onder meer in op actuele regelgeving zoals rond werkkosten, het niet of minder functioneren van medewerkers, verzuim en samenwerking met een ARBO-dienst.

De kwaliteit van dienstverlening van vermogensfondsen valt of staat met de kwaliteit van het personeel. Maar niet ieder fonds kan zich een eigen personeelsmanager veroorloven. Personeelszaken komt dan ook vaak te liggen bij de directeur, het bestuur of de administrateur.

 

In deze cursus passeren alle relevante aspecten van HR-management de revue. Werf je nieuw personeel via een bureau of doe je het zelf? Welke arbeidsvoorwaarden zijn realistisch? Hoe bevorder je de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers? Hoe ga je om met langdurig zieken? Waar moet je op letten bij het werken met externen? Ook recente veranderingen in de HR-wetgeving worden doorgenomen.

Onderwerpen

  • Werving en selectie
  • Arbeidsvoorwaarden
  • Beoordeling
  • Ziekte en arbeidsongeschiktheid
  • Wetgeving/contracten
  • Ontslag
  • Werken met externen

Deelnemers

Managers en bestuurders van vermogensfondsen

 

We kondigen binnenkort aan wanneer de eerstvolgende editie van deze cursus plaatsvindt.

Cursus financiële beoordeling

Je leert onder meer jaarrekeningen van maatschappelijke organisaties te doorgronden, te bepalen of een begroting realistisch is en krijgt inzicht in financiële verantwoordingen.

Als beoordelaar van projectaanvragen bij een (vermogens)fonds moet je adviseren of een project steunwaardig is. Is de begroting realistisch? Is het gevraagde bedrag passend? Kan de organisatie het project niet zelf financieren? Heeft de organisatie rekening gehouden met exploitatiekosten? Om deze vragen te kunnen beantwoorden, is uiteraard enige kennis van financiën vereist.

 

In deze cursus ligt de focus op de beoordeling van de financiële kant van een aanvraag. Je leert jaarrekeningen van maatschappelijke organisaties te doorgronden. Je leert welke posten in een begroting horen te zitten. Je komt te weten hoe je de haalbaarheid van een dekkingsplan kunt toetsen. En je krijgt praktische tips over hoe je het gevraagde bedrag op realiteit kunt inschatten.

 

We kondigen binnenkort aan wanneer de eerstvolgende editie van deze cursus plaatsvindt.

Cursus projectadvisering

(Beginnende) projectadviseurs en bestuursleden worden beter toegerust en geïnspireerd door het leren aan de hand van praktijkcases en van elkaar, inclusief intervisie en netwerkvorming na de cursus.

Als aanvraagbeoordelaar bij een fonds is het jouw taak om inzicht te krijgen in de achtergronden van de aanvrager. Je analyseert de financiële stukken van de organisatie en toetst de haalbaarheid van de projectplannen. Op basis van jouw advies wordt al dan niet een bedrag ter beschikking gesteld.

 

Het beoordelen van aanvragen is een vak. Na het volgen van deze cursus ben je beter in staat om aanvragen op kwaliteit en haalbaarheid te beoordelen. Naast het schetsen van een theoretisch kader word je aan het werk gezet met discussies en de analyse van een casus.

 

De eerstvolgende editie vindt plaats op donderdag 25 maart 2021. Mocht een fysieke bijeenkomst niet mogelijk zijn, dan vindt de cursus online plaats: op donderdag 25 en dinsdag 30 maart 2021.