Stappenplan

Wil je zelf aan de slag met de SDG’s? Dan hebben we daar een stappenplan voor beschikbaar. In tien stappen achterhaal je hoe jouw fonds aan de SDG’s kan bijdragen.

1. Ga na welke mogelijkheden de SDG’s bieden

Oriënteer je op wat de mogelijkheden zijn om intern én extern bij te dragen aan de SDG’s. Stel daarvoor een werkgroep samen met medewerkers, zoek contact met collegafondsen, je branchevereniging of partners binnen je eigen domein of vraag assistentie van experts. En bepaal welke stappen je gaat zetten om de strategie van jouw organisatie in lijn te brengen met de SDGs.

2. Betrek je hele organisatie in dit proces

Bespreek de stappen die je zet binnen de hele organisatie. Ga ook in gesprek met betrokkenen uit je omgeving (stakeholders). Leg binnen en buiten je organisatie uit waarom het voor jullie fonds belangrijk is om bij te dragen aan de SDG’s. Weet dat 193 landen wereldwijd zoeken naar oplossingen voor de SDG’s, ook al legt ieder land andere accenten.

3. Kijk welke doelen en acties je al had en combineer die met je SDG-strategie

Wellicht had je al doelen gesteld en acties ingezet om te verduurzamen. Combineer die dan met je doelstellingen en strategie voor de SDG’s. Het SDG-kader helpt je om doelen te stellen en je interne bedrijfsvoering te verbinden met de externe, wereldwijde doelen. Streefde je er al naar om minder water te verbruiken? Wilde je al een bepaald percentage mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te hebben? Draag je al bij aan armoede¬bestrijding? Gebruik dit als startpunt en kijk wat je aanvullend kunt doen of waar je meer focus in kunt aanbrengen.

4. Formuleer je positieve en negatieve impact

Waar ligt je kracht, wat is je positieve impact en waar zit potentie voor meer positieve impact? Hoe kun je SDG’s onderbrengen in het bestedingsbeleid, zodat je ook aanvragende organisaties kunt stimuleren om hun bijdrage te leveren? Focus op die vraagstukken waarmee je het grootste verschil kunt maken. Breng ook je negatieve impact in kaart. Waar kun je die negatieve impact verminderen? Niet alles kan tegelijk. Durf te kiezen en begin.

5. Zoek de dialoog

Zoek de dialoog met je omgeving, relaties en ook met je critici om te toetsen hoe zij tegen je doelen, strategie en aanpak aankijken. Deel de uitkomsten. Benut de input die je krijgt om je actieplan te verbeteren.

6. Sluit je aan bij partnerschappen of andere initiatieven

Kijk of er initiatieven zijn om je bij aan te sluiten of partners om het verschil mee te maken, want samen kun je meer. Kun je bij je branche terecht of binnen het domein waarin je samenwerkt? In een partnerschap met andere partijen kun je je impact vergroten.

7. Maak een actieplan en begin

Maak een actieplan met duidelijke doelen en een helder tijdpad, gericht op het vergroten van je positieve impact en het verkleinen van je negatieve impact. Houd daarbij in de gaten dat de SDG’s met elkaar samenhangen en bewaak die samenhang.

8. Evalueer de resultaten

Evalueer regelmatig of je actieplan werkt en de gewenste resultaten worden bereikt. Stel je plan zo nodig bij en betrek hierbij ook je collega’s en omgeving. Meet de voortgang en gebruik de uitkomsten zo nodig om bij te sturen en tot verdere verbeteracties te komen.

9. Communiceer over je bijdrage aan de SDG’s

Doe verslag van je inzet voor de SDG’s in je jaarverslag of laat op je website zien dat je bijdraagt aan de SDG’s en dat je die hanteert als kader voor je bedrijfsvoering. Maak je impact inzichtelijk met concrete data. Laat die data zo mogelijk extern valideren.

10. Toon leiderschap

Wees trots op wat je doet en heb het erover met je omgeving, je collega’s en relaties. Daarmee toon je leiderschap.

 

Dit stappenplan is afgeleid van een publicatie van VNO-NCW, MKB-Nederland en Global Compact Netwerk Nederland. Het is ook als pdf-bestand te downloaden.

Workshop

Wil je weten op welke manier jouw fonds al bijdraagt aan de SDG’s? En onderzoeken wat je er wel of niet mee zou kunnen doen? Dan verzorgen wij in company een interactieve sessie waarin we je nader laten kennismaken met de SDG’s.

Scan

Hoe sluit het bestedingsbeleid van jouw fonds aan op de SDG’s? Om dat te achterhalen, hebben wij een scan ontwikkeld en brengen we jouw bijdrage in kaart.

Maatschappelijke fondsen dragen per definitie bij aan de SDG’s, maar weten dat vaak niet. Wij kunnen de bijdrage inzichtelijk maken door scan uit te voeren. Wij bestuderen daarvoor onder meer het meerjarenbeleid en de jaarverslagen. En kijken verder dan aansluiting op de SDG-hoofddoelen: we leggen ook koppelingen naar de onderliggende subdoelen.

 

Door de analyse aan onze experts uit te besteden, hoef je jouw eigen organisatie niet te belasten. Wij leveren een rapportage en een fraaie infographic op die je in de eigen communicatie kunt gebruiken. Bij de presentatie van de resultaten geven we ook aanbevelingen over mogelijke vervolgstappen. Zodoende bieden we de nodige inspiratie om jouw bijdrage aan de SDG’s verder te brengen.

 

Prijs

€ 1.495 excl. BTW

 

Interesse?

Neem contact met ons op >>>

Maatwerk

Wil je serieus aan de slag met de SDG’s? Dan kun je deze bijvoorbeeld naar het donatiebeleid vertalen of in de jaarverslaglegging opnemen.

Wil je SDG’s daadwerkelijk als kompas gebruiken, dan kun je ze gaan gebruiken als uitgangspunt voor het donatiebeleid. Als eerste stap breng je daarvoor in kaart welke bijdragen reeds begunstigde projecten aan welke de SDG’s bijdragen. Aansluitend herformuleer je het beleid en kun je de SDG’s als selectiecriteria bij het beoordelen van aanvragen gebruiken. Je vraagt dan aan aanvragers of ze bij hun verzoek willen aangeven hoe ze aan welke SDG’s en in welke mate bijdragen.

 

Daarnaast kun je aan de hand van een aantal indicatoren monitoren in hoeverre je daadwerkelijk bijdraagt aan de SDG’s. Door dit goed in kaart te brengen en geregeld te toetsen, ben je in staat om tussentijds bij te sturen en waar nodig extra maatregelen te treffen om passende aanvragen te honoreren. Onze stelregel hierbij: niet alles hoeft in één keer volledig op SDG’s te zijn ingericht en je organisatie hoeft niet helemaal op de schop.

 

Uiteraard kun je ook in de externe communicatie richting aanvragers, samenwerkings­partners en andere belanghebbenden aangeven welke SDG’s bij jouw fonds centraal staan. Zo laat je niet alleen zien welke focus jouw fonds heeft, maar bied je bovenal inzicht in de impact van jouw giften. En dat kan weer heel inspirerend zijn voor anderen.

 

Prijs

Op aanvraag. Wij stellen op basis van uw wensen een aanbod op maat samen.

 

Interesse?

Neem contact met ons op >>>