Coronareeks op LinkedIn

De coronacrisis houdt ons land in zijn greep. Het was en is nog steeds interessant om te zien hoe de filantropie in Nederland op deze ongekende crisis reageert. Zo tonen fondsen coulance ten aanzien van begunstigde organisaties en maken ze budgetten vrij om de gevolgen van de crisis op te vangen. De afgelopen weken hielden we bij hoe fondsen en andere filantropische instellingen op de crisis inspelen. We plaatsten daarom geregeld een voorbeeld van een opmerkelijke, boeiende actie. Ter inspiratie!

 


#45

Het Prins Bernhard Cultuurfonds lanceert een nieuwe steunregeling voor de culturele sector. Het Cultuurmakersfonds is er voor professionele makers (stichtingen of collectieven) in de beeldende kunst, theater, film, dans, muziek en letteren (performance, lezing) die géén meerjarige subsidies van overheden of overheidsfondsen ontvangen. Zij kunnen vanaf 11 juni een aanvraag indienen via de website van het Cultuurfonds. Het fonds biedt makers steun om hun creatieve activiteiten te continueren en cultuur in Nederland een nieuwe impuls te geven. Er is op dit moment € 2 miljoen beschikbaar dankzij de voorlopige opbrengst van het burgerinitiatief #Doemeemetjeaow en een anonieme schenking.

 

Meer informatie >>>

 


#44

Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. ziet dat veel organisaties nadenken over de maatregelen die getroffen moeten worden om straks klaar te zijn voor de ander-halve-meter-samenleving. Nu Nederland langzaam uit de intelligente lockdown kruipt, krabbelen ook stichtingen en verenigingen weer op. Het fonds ziet nieuwe initiatieven of creatieve oplossingen voor de uitdagingen die door de coronacrisis zijn ontstaan of veranderd. “Als Fonds denken wij daar graag over mee en ondersteunen wij stichtingen en verenigingen hierbij. Het Fonds is er immers voor iedereen in de (nieuwe) samenleving van Schiedam, Vlaardingen en Maassluis”, zo staat op de website te lezen. Via die website kan eenvoudig en snel een aanvraag worden ingediend.

 

Meer informatie >>>

 


#43

De LEGO Foundation heeft DKK 13 miljoen (circa € 1,75 miljoen) beschikbaar gesteld aan UNICEF om miljoenen kinderen die nog thuis geïsoleerd zijn te laten ‘leren door spelen’. Terwijl Deense kinderen terug naar school gaan, is de realiteit voor miljoenen kinderen over de hele wereld een heel andere. Sarah Bouchie, hoofd Global Programs van de LEGO Foundation: “In crises als deze kan spelenderwijs leren aanzienlijk bijdragen aan de psychologische, emotionele en cognitieve gezondheid en ontwikkeling van kinderen, waar ze ook ter wereld zijn en welke achtergrond ze ook hebben. Het is echter belangrijk dat we ook leren door te spelen als we uit de COVID-19-crisis komen, omdat het kinderen in tijden van tegenslag veerkrachtiger kan maken en hen de vaardigheden en vaardigheden kan bijbrengen die ze nodig hebben in een veranderlijke wereld. Daarom is de duurzaamheid en focus op lange termijn van ons partnerschap met UNICEF belangrijk voor ons.”

 

Meer informatie >>>

 


#42

Het coronavirus heeft grote gevolgen voor de arbeidsmarkt. Niet alleen voor de nationale arbeidsmarkt, maar ook voor Europese en internationale uitwisseling van arbeidskrachten. Welke oplossingen zijn er om de problemen op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt het hoofd te bieden? Instituut Gak roept onderzoekers op om uiterlijk maandag 8 juni 2020 om 9.00 uur een onderzoeksvoorstel in te dienen. Het resultaat van het onderzoek moet een rapportage zijn met een heldere beschrijving van de resultaten van het onderzoek en concrete aanbevelingen voor diverse stakeholders uit de praktijk en onderzoekers. Deze resultaten en aanbevelingen zullen vervolgens interactief worden gedeeld met relevante stakeholders.

 

Meer informatie >>>

 


#41

Het Prins Bernhard Cultuurfonds kondigde deze week twee nieuwe regelingen aan naar aanleiding van de coronocrisis. De eerste regeling betreft steun voor vastgelopen restauratieprojecten. Het Cultuurfonds heeft daarvoor de handen ineengeslagen met Beroepsvereniging Restauratoren Nederland. Als restauratiewerkzaamheden aan historische objecten door een liquiditeitstekort bij de opdrachtgevers als gevolg van de coronacrisis zijn bevroren, kan nu ondersteuning worden aangevraagd. De tweede regeling is er een voor erfgoedorganisaties die grotendeels afhankelijk zijn van de inzet van vrijwilligers. Organisaties kunnen een bijdrage aanvragen voor initiatieven of aanpassingen die erfgoedvrijwilligers en/of de organisatie helpen passende maatregelen te nemen vanwege het coronavirus. De projecten dienen versteviging of versterking van de erfgoedvrijwilligers en/of organisatie als doel te hebben, met een blijvend effect op de lange termijn.

 

Meer informatie (1) >>>
Meer informatie (2) >>>

 


#40

De Turing Foundation stelt € 150.000 beschikbaar voor ‘De kracht van onze Nederlandse collecties’ van Vereniging Rembrandt. Deze speciale actie biedt kunstmusea de mogelijkheid om een financiële tegemoetkoming van maximaal € 10.000 aan te vragen voor de inrichting van een presentatie rond één of enkele werken uit de eigen collectie in de eerste maanden na de heropening. De Turing Foundation en Vereniging Rembrandt hopen hiermee de musea te inspireren en nieuwe energie te geven ter voorbereiding op de aanstaande heropening. In deze uitzonderlijke tijd kunnen musea met kleine presentaties de aandacht vestigen op de rijkdom binnen de eigen collectie. Musea kunnen tot uiterlijk 30 mei 2020 een aanvraag indienen.

 

Meer informatie >>>

 


#39

Naast fondsen en non-profitorganisaties kent Nederland vele sociale ondernemingen die maatschappelijke verandering proberen te bewerkstelligen. In deze coronatijd zijn ook zij volop actief, al dan niet gefinancierd door fondsen. Social Enterprise NL verbindt en versterkt sociale ondernemers en heeft de afgelopen weken verschillende creatieve corona-initiatieven van sociale ondernemingen in beeld gebracht. In een overzicht staan oplossingen, creatieve ideeën en oproepen nog eens per thema beschreven, zoals platforms die hulp bieden, goed gevulde boxen, kortingen en tegemoetkomingen.

 

Meer informatie >>>

 


#38

Cassie Robinson van The National Lottery Community Fund roept fondsen op om de huidige crisis aan te grijpen om hun eigen aanpak tegen het licht te houden. “Vaak richten we ons op wat organisaties zeggen dat ze zullen opleveren als een manier om ze te financieren, maar dit is een tijd waarin veel organisaties niet kunnen leveren of moeten veranderen hoe ze dat doen. Wat zou er gebeuren als we flexibiliteit zouden belonen in plaats van alleen prestaties?” Vriendelijkheid, aanpassingsvermogen, nederigheid over feilbaarheid: we zouden meer waarde moeten hechten aan bepaald gedrag. “We zien zoveel organisaties die in nieuwe samenwerkingen werken, hun inspanningen coördineren en totaal verschillende soorten relaties opbouwen – kunnen we dit belonen? Het idee om alleen collectieven te financieren in plaats van individuele organisaties is nog nooit zo aannemelijk geweest.”

 

Meer informatie >>>

 


#37

Met de actie Bergstebeste wil het Meeussen Fonds in Bergen op Zoom mensen die zich in deze coronatijd inzetten voor een ander belonen. “Het begint nu te lopen. We krijgen heel mooie concrete verzoeken binnen”, zegt voorzitter Peter Bevers. Zo ligt er een vraag voor een mooie bos bloemen voor een arts. “Iemand die niet graag in het zonnetje staat. En dat is nu precies wat we met onze actie bedoelen. We merken ook dat bij alle verzoeken die binnenkomen gewoon een mooi verhaal zit.” Het Fonds geeft geen geld, maar wel bijvoorbeeld een dinerbon of betaalt een bezoekje aan de bioscoop. De bonus kan € 50, 150 of 300 zijn. ”We trekken er vele tienduizenden euro’s voor uit. We hebben als bestuur tegen elkaar gezegd: hier maken we echt geld voor vrij”, zo laat Bevers weten. Het Meeussen Fonds ondersteunt projecten die het welzijn en de gezondheid verbeteren van inwoners van de regio Bergen op Zoom en is voortgekomen uit de Stichting Algemeen Burger Gasthuis.

 

Meer informatie >>>

 


#36

De zes grootste rijkscultuurfondsen stellen € 15 miljoen euro beschikbaar om werkenden in de creatieve sector te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Het Nederlands Letterenfonds, Fonds Podiumkunsten, Mondriaan Fonds, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Filmfonds en Fonds voor Cultuurparticipatie hebben daarvoor binnen hun bestaande budgetten ruimte gemaakt. Het bedrag komt bovenop de € 300 miljoen die minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven eerder al aankondigde. De extra ondersteuning vanuit de rijkscultuurfondsen richt zich vooral op projecten, werk en opdrachten voor makers. Daarnaast is er ruimte voor ondersteuning van instellingen die niet behoren tot de doelgroep van het aanvullend steunpakket van € 300 miljoen. Hiermee dragen de rijkscultuurfondsen bij aan het ondersteunen van de totale keten en de borging van talentontwikkeling in de verschillende sectoren en disciplines.

 

Meer informatie >>>

 


#35

De Haëlla Stichting zette binnen een week na aanvang van de ‘intelligente lockdown’ samen met Fonds 1818 het initiatief kleinecoronahulp.nl op. Vrijwilligers kunnen via dat loket maximaal € 2.500 aanvragen voor projecten om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. De gesteunde vrijwilligersprojecten richten zich op daklozen, ongedocumenteerden, mensen in armoede en eenzame mensen. Dankzij ‘Kleine coronahulp’ konden al meer dan negentig projecten worden opgezet. Twintig vermogensfondsen uit het hele land – waaronder Fonds Schiedam Vlaardingen, het Haags Groene Kruis Fonds en het Oranje Fonds – hebben zich inmiddels bij het initiatief aangesloten. “Een initiatief als ‘Kleine coronahulp’ onderstreept niet alleen het belang van vrijwilligerswerk, maar maakt ook pijnlijk duidelijk dat veel van de gesteunde mensen zich bewegen buiten het beeld van professionele instanties, zoals grote hulp- en welzijnsorganisaties en de gemeenten”, aldus het persbericht. ”Vrijwilligersinitiatieven zijn én blijven van cruciaal belang, niet alleen om direct noodhulp te kunnen bieden, maar zeker ook om mensen in nood te kunnen koppelen aan de juiste instanties voor een meer structurele verbetering van hun leefsituatie.”

 

Meer informatie >>>

 


#34

De Bernard van Leer Foundation constateert dat baby’s en peuters extra hard geraakt worden door de coronacrisis. Over de hele wereld krijgen ze niet de gezondheidszorg, voeding, spelvreugde en liefde die ze nodig hebben. Vooral kinderen die in armoede leven, zonder documentatie of met speciale behoeften of gezondheidsproblemen lopen een groot risico. Maar de pandemie biedt ook perspectieven: veel mensen ervaren het belang van kinderopvang, gezinnen vinden manieren om samen nieuwe dingen te doen, stadsbewoners genieten van schonere lucht en minder auto’s en gemeenschappen worden hechter doordat mensen elkaar steunen. Op basis van inzichten uit de achterban presenteert de Bernard van Leer Foundation nu verschillende strategieën voor interventies na de crisis: voor ministeries van financiën, voor gezondheids- en sociale diensten en voor lokale overheden.

 

Meer informatie >>>

 


#33

De filantropie is volop actief om de gevolgen van het coronavirus op te vangen. De huidige crisis toont aan hoe kwetsbaar onze samenlevingen zijn en hoeveel solidariteit we nodig hebben. Maar de vele inspirerende verhalen die deze solidariteit laten zien, komen zelden voor in de reguliere berichtgeving. Daarom lanceert Dafne – een Europees netwerk van filantropen en fondsen – een fotowedstrijd om visuele verhalen vast te leggen van de mensen achter filantropie. Inzendingen van Europese fondsen en maatschappelijke organisaties die steun bieden zijn welkom. Het thema luidt #HoldingTogether. De beste fotoverhalen worden door een vakjury geselecteerd en op European Day of Donors and Foundations op 1 oktober bekendgemaakt.

 

Meer informatie >>>

 


#32

“Vrijwel iedereen worstelt met de vraag of een project kan doorgaan of niet. Ik vind het belangrijk om in deze onzekere tijd te benadrukken dat Fonds 21 zich betrokken voelt bij zijn aanvragers. We denken dan ook graag met jullie mee over oplossingen voor projecten, zodat we straks, zodra het mag, weer mede ervoor kunnen zorgen dat er goed aanbod is.” Dat meldt algemeen directeur Marie Hélène Cornips vandaag op de website van Fonds 21. Ze roemt daarbij de veerkracht en creativiteit in de sector en roept op om plannen te blijven ontwikkelen en aanvragen te blijven indienen. “Er is ons alles aan gelegen om de sector weer op gang te helpen, zodat er weer geproduceerd kan worden, zzp’ers en freelancers weer opdrachten kunnen krijgen en wij projecten kunnen blijven ondersteunen die van betekenis zijn voor publiek en samenleving.”

 

Meer informatie >>>

 


#31

Open Society Foundations stelt $ 16 miljoen beschikbaar om de gevolgen van het coronavirus voor het klimaat te ondervangen. De steun is gericht op ‘groene’ economische stimuleringsplannen en stopzetting van autoritaire inspanningen om de vooruitgang op milieugebied terug te dringen. Het bedrag maakt deel uit van een investering van meer dan $ 130 miljoen die eerder deze maand was aangekondigd om de impact van de pandemie wereldwijd het hoofd te bieden. “De pandemie heeft de gevaren van het negeren van wetenschap maar al te reëel gemaakt. Onze wereld wordt geconfronteerd met twee noodsituaties tegelijk – zowel de klimaatcrisis als een wereldwijde pandemie – en het verdiept raciale, gender- en economische onrechtvaardigheden”, aldus voorzitter Patrick Gaspard. Open Society Foundations is opgericht door George Soros en steunt onafhankelijke groepen die werken voor rechtvaardigheid, democratisch bestuur en mensenrechten.

 

Meer informatie >>>

 


#30

In Rotterdam blijven lokale fondsen in deze crisistijd projecten steunen die passen bij hun doelstelling en hun werkgebied. Zo is er steun voor lokale voedselbanken, laptops voor thuisonderwijs en jeugdzorgopvang, tablets voor ouderen in zorginstellingen en allerlei vormen van extra zorg voor kinderen en ouderen of steun voor mensen die niet bereikt (kunnen) worden door de vele overheidsmaatregelen. Onder het motto ‘Samen sterker’ vindt er tussen de Rotterdamse fondsen afstemming, coördinatie en vooral samenwerking plaats. “Vele kleine en grote initiatieven zijn inmiddels in gang gezet, maar de opgaven waar we met elkaar voor staan zijn enorm.” Via een webpagina delen fondsen hun initiatieven en acties.

 

Meer informatie >>>

 


#29

Op 15 april opende het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) een Snelloket voor Amsterdamse cultuurmakers die reageren op de coronacrisis. Er was een budget van € 300.000 beschikbaar om nieuwe culturele initiatieven te stimuleren. Het AFK werd overspoeld met aanvragen: binnen twee weken oversteeg het aantal aanvragen het totaal beschikbare budget ruimschoots. Het AFK heeft inmiddels meerdere culturele projecten mogelijk kunnen maken, maar heeft het loket voor nieuwe aanvragen voorlopig gesloten. Directeur Annabelle Birnie: “Het Snelloket toont aan dat Amsterdamse makers niet stilzitten en een inspirerende bijdrage leveren voor de stad. Het AFK heeft helaas niet iedereen kunnen bedienen, maar we doen er alles aan om aanvullende middelen te werven. Om voor diegenen die we moesten teleurstellen het Snelloket zo snel mogelijk weer te openen. Zo blijft het AFK (het kleine) verschil maken voor de culturele ZZP-er en dat is wat telt.”

 

Meer informatie >>>

 


#28

Net als in het Verenigd Koninkrijk wordt in de Verenigde Staten bijgehouden wat fondsen en filantropen schenken in verband met de coronacrisis. Candid heeft berekend dat 587 instanties inmiddels in totaal $ 9,1 miljard aan schenkingen hebben toegezegd. Het Amerikaanse filantropieplatform stelt ook een lijst samen van fondsen die specifiek zijn opgericht in de nasleep van het coronavirus. De lijst bestaat uit Amerikaanse fondsen die in de VS gevestigde non-profitorganisaties ondersteunen. Daarvan zijn er nu 604.

 

Meer informatie >>>

 


#27

Vanochtend ging Elise Kant van Haëlla Stichting tijdens onze eerste online Koffietafel in op de ontwikkeling en resultaten van kleinecoronahulp.nl. In de afgelopen weken konden zo’n 85 coronaprojecten worden geholpen. De projecten lopen uiteen van hulp aan mensen die vóór de crisis nog net wel voor zichzelf konden zorgen maar nu écht niet meer, tot gezellige projecten zoals belcirkels voor eenzame ouderen en muziek in verzorgingshuizen. Honderden enthousiaste vrijwilligers sloegen aan het koken en uitdelen van voedsel. Zo zijn er vele belangrijke, kleine projecten opgezet. Kristel Ashra van het Oranje Fonds kondigde vers van de pers aan dat ook dit fonds een bijdrage zal leveren aan het loket. Daarmee komt het aantal op 19 samenwerkende fondsen.

 

Meer informatie >>>

 


#26

Fondsen in Londen werken via London Funders in de Britse hoofdstad samen om gecoördineerd financiering te verstrekken aan gemeenschappen die getroffen zijn door de coronapandemie. De eerste ‘golf’ kleine donaties waren gericht op voedsel en essentiële behoeften. ‘Golf 2’ is bedoeld om de crisisrespons voort te zetten en de manier van werken structureel te veranderen zodat voortdurend aan de behoeften van gemeenschappen kan worden tegemoetgekomen. Toekomstige programma’s kunnen financiering voor de langere termijn en herstel omvatten. De financiers zijn enkele kernprincipes overeengekomen die van toepassing zijn op alle financieringsprogramma’s die worden ontwikkeld. Deze principes zijn gebaseerd op lessen die zijn getrokken uit de eerdere reacties op noodsituaties.

 

Meer informatie >>>

 


#25

In Groot-Brittannië is bij Grants Online een overzicht te vinden van alle fondsen die budgetten beschikbaar hebben voor coronagerelateerde projecten en initiatieven. Verschillende gemeenschapsfondsen en andere financiers hebben namelijk programma’s gelanceerd om lokale organisaties bij te staan in deze crisistijd. De ruim 100 regelingen zijn ingedeeld naar landelijk en regionaal niveau. Ook in Nederland beginnen we steeds beter zicht te krijgen op wat fondsen naar aanleiding van de crisis aan steun kunnen bieden. Het SBF brengt de verschillende mogelijkheden in kaart.

 

Meer informatie (1) >>>
Meer informatie (2) >>>

 


#24

Een aantal internationale netwerkorganisaties zet aan tot een gezamenlijke en samenhangende reactie op de crisis. DAFNE, EFC, EVPA, GSG and NEF doen dat door gemakkelijke toegang te bieden tot waardevolle informatiebronnen in heel Europa en daarbuiten en door gezamenlijke initiatieven te lanceren. Daartoe is de European Philanthropy and Social Investing Impact Hub ingericht, onder de naam Unitus Europe. De betrokken partijen nodigen Europese actoren en mondiale spelers die actief zijn in Europa uit om waardevolle informatie en bronnen te delen, met goede voorbeelden andere actoren te inspireren, nieuwe perspectieven en inzichten te verwerven door peer-learning en kansen te identificeren aan de vraag- en aanbodzijde.

 

Meer informatie >>>

 


#23

ZonMw start binnenkort – in opdracht van VWS en samen met NWO – het onderzoeksprogramma COVID-19. Door de aanzienlijke impact van de coronacrisis is er immers een grote behoefte aan medische en maatschappelijke oplossingen en antwoorden. Het programma moet bijdragen aan het bestrijden van de gevolgen van het coronavirus (COVID-19) op korte en langere termijn en nieuwe kennis genereren over preventie, behandeling, herstel van deze infectieziekte en bredere maatschappelijke vraagstukken daarover. Er is € 27 miljoen beschikbaar voor subsidies aan onderzoeks- en praktijkprojecten. Naar verwachting is eind april meer gedetailleerde informatie beschikbaar.

 

Meer informatie >>>

 


#22

De Philips Foundation, de AFAS Foundation en de Noaber Foundation slaan voor het eerst de handen ineen. Ze stellen € 3 miljoen beschikbaar voor de aanschaf van 5 mobiele isolatie-verpleegunits. Hiermee kan de lokale ziekenhuiszorg worden uitgebreid wanneer een toenemend aantal coronabesmettingen capaciteitsproblemen veroorzaakt. De units kunnen ook worden gebruikt voor ziekenhuisopnames die niet gerelateerd zijn aan het virus, om de druk op ziekenhuizen te verlichten. Daarnaast komen er 20 ziekenhuisbedden in modulaire opblaasbare tenten die ontworpen zijn voor het optimaal diagnosticeren en verplegen van patiënten en het aanbieden van hoogstaande gezondheidszorg aan mensen die (mogelijk) besmet zijn.

 

Meer informatie >>>

 


#21

Ook de Nederlandse film- en televisiesector heeft last van de coronacrisis. Daarom hebben Netflix en het Nederlands Filmfonds een nieuw steunfonds voor film- en televisieproducties opgezet voor onder meer kwetsbare freelancers, cast en crew, filmmakers en andere filmprofessionals. De samenwerking met Netflix biedt het Filmfonds meer mogelijkheden om getroffen producties te steunen, zonder dat bijdragen voor toekomstige filmprojecten onder druk komen te staan. Netflix stelt in Nederland € 1 miljoen euro beschikbaar om het fonds te lanceren. Het fonds is onderdeel van een wereldwijd fonds van $ 100 miljoen van Netflix voor medewerkers in de creatieve sector.

 

Meer informatie>>>

 


#20

Topman Alan Jope van Unilever kondigde een paar weken geleden al aan welke maatregelen ’s werelds grootste zeepfabrikant neemt in de strijd tegen corona. “Totdat er een vaccin is voor Covid-19 blijft zeep onze beste eerste verdedigingslinie. […] We hebben een sociale, medische en morele verplichting om zeep wereldwijd gemakkelijker verkrijgbaar te maken.” Unilever biedt dan ook gratis zeep, ontsmettingsmiddel, bleekmiddel en voedsel aan ter waarde van € 100 miljoen. Ongeveer de helft hiervan gaat naar het COVID-actieplatform van het World Economic Forum, dat wereldwijde gezondheidsorganisaties en -instanties ondersteunt bij hun reactie op de noodsituatie. De andere helft komt van productdonaties, partnerschappen en handwasprogramma’s op nationaal en lokaal niveau. Voor klanten en leveranciers is € 500 miljoen aan cashflowverlichting beschikbaar.

 

Meer informatie >>>

 


#19

Gisteren kondigde Mark Suzman, directeur van de Bill & Melinda Gates Foundation, aan dat de stichting $ 150 miljoen extra in de strijd tegen het coronavirus investeert. Dat bedrag komt bovenop de eerder toegezegde $ 100 miljoen. “Vanaf de eerste dag heeft de stichting een op gegevens gebaseerde, evidence-based benadering omarmd om de gezondheid te verbeteren, armoede te verminderen en kansen te vergroten. We vertrouwen op wetenschappelijke en technische expertise. En we zijn resoluut politiek neutraal,” zo benadrukt Suzman. “Het gaat uiteindelijk om het redden van mensenlevens.”

 

Meer informatie >>>

 


#18

Vermogensfondsen reageren verschillend op de huidige crisissituatie. Rien van Gendt, de éminence grise van de Nederlandse filantropie, zegt daarover in de Italiaanse krant La Repubblica: “De fondsen werden, net als de andere investeerders, hard getroffen door de ineenstorting van de financiële markten. Sommige organisaties, waarvan de activa een waardeverlies hebben geleden in de orde van 10-20%, hebben besloten om kosten te verlagen en activiteiten te verminderen. Andere fondsen handelden anticyclisch. […] Sommige fondsen hebben besloten om speciale noodfondsen te creëren, voor een bedrag tussen 10 en 20% van het jaarlijkse uitgavenbudget, om de gemeenschappen waarin ze actief zijn te helpen. En ze hebben allemaal begunstigden van hun bestedingen vormen van steun kunnen bieden, waaronder kosteloze verlenging, minder bureaucratie en niet-financiële steun.”

 

Meer informatie >>>

 


#17

De Goldschmeding Foundation steunt een initiatief van Pro Parents om gezinnen tijdens deze crisis te ondersteunen en te adviseren. Nu veel ouders thuiswerken en kinderen niet naar school of de kinderopvang kunnen, zijn 1,3 miljoen ouders met kinderen onder de 12 jaar op zoek naar een nieuwe balans. Pro Parents werkt samen met TNO, Argo GGZ en IMH Nederland om online kennis en expertise te delen over de ontwikkeling van jonge kinderen, ouderschap & werk en mentale weerbaarheid in deze crisistijd. Daarnaast ligt er een plan voor doorontwikkeling richting e-health en uitbreiding naar online dienstverlening.

 

Meer informatie >>>

 


#16

De Amsterdamse buurtfondsen – ondersteund door de stichting Mensen Maken Amsterdam – lanceren vandaag een versnelde procedure voor bewoners die een klein corona-gerelateerd project willen uitvoeren en hier (direct) financiële ondersteuning bij nodig hebben. In totaal is er gezamenlijk € 5.000 euro (10 x € 500) te verdelen door de buurtfondsen. Aanvragers krijgen uiterlijk binnen een week de uitslag en de bijdrage.

 

Meer informatie >>>

 


#15

Geneva Global – een gerenommeerd adviesbureau op het gebied van strategische filantropie – ziet ook dat filantropie in deze crisistijd een essentiële leemte opvult door organisaties te helpen met financiële en technische ondersteuning. Maar strategische filantropen moeten zich ook realiseren:
  • dat deze crisis de mogelijkheid biedt om te beoordelen welke non-profitorganisaties sterk en duurzaam zijn, en welke zwak;
  • dat er een ‘goudkoorts’-effect optreedt, waarbij non-profitorganisaties massaal de crisis aangrijpen vanwege het potentieel aan nieuwe financiering;
  • en dat filantropie uiteindelijk draait om sociale verandering en niet om het steunen van liefdadigheidsorganisaties als zodanig.
Meer informatie >>>

 


#14

Naast geld hebben fondsen vaak veel kennis en ervaring in huis, zoals KNHM Foundation. KNHM-adviseurs hebben voor alle burgerinitiatieven in Nederland een handige lijst gemaakt vol tips en ideeën. De lijst is onderverdeeld in twee thema’s: organisatie en financiën. Actieve burgers die nu hun project op een laag pitje moeten zetten, kunnen hier wellicht hun voordeel mee doen.

 

Meer informatie >>>

 


#13

In de Verenigde Staten hebben bijna 600 organisaties een belofte ondertekend om non-profitorganisaties, gemeenschappen en mensen te steunen die het hardst worden getroffen door de gevolgen van het coronavirus. Deze “leiders op het gebied van filantropie” nodigen financiers en andere vooraanstaande spelers in de filantropische sector uit om zich bij hen te voegen en de belofte van actie te ondertekenen. “We moeten samen sterk zijn. Door samen op te treden om onze begunstigde partners flexibiliteit te bieden, denken we dat we hen kunnen helpen hun essentiële werk krachtig en vol vertrouwen vooruit te helpen op dit kritieke moment,” zo luidt de oproep van de Council of Foundations.

 

Meer informatie >>>

 


#12

Het internet als wapen in de strijd tegen corona: SIDN fonds biedt in deze crisis hulp aan sterke internetoplossingen. Het fonds is op zoek naar initiatieven die door middel van goede data en kennisvergaring beter op de crisis kunnen inspelen. Voorbeelden zijn citizen science of andere vormen van slim georganiseerde, hoogwaardige en verantwoordelijke (realtime) dataverzameling en -deling. Maar ook betrouwbare en veilige digitale oplossingen zijn welkom, zeker nu op grote schaal van internet gebruik wordt gemaakt om thuis te kunnen werken, leren en leven. Aanvragen kan in principe tot 30 juni 2020.

 

Meer informatie >>>

 


#11

De Stavros Niarchos Foundation zet het Global Relief Initiative op om met $ 100 miljoen de coronacrisis aan te pakken. Het initiatief zal zich richten op zowel de korte als de lange termijnkwesties in verband met de pandemie. Het streven is om wereldwijd samen te werken met organisaties die inspelen op de toenemende psychologische behoeften en die werken aan het versterken van het sociale vangnet. Speciale aandacht is er voor de situatie in Griekenland, aangezien dit land bijzonder kwetsbaar is voor de economische en sociale gevolgen van de pandemie.

 

Meer informatie >>>

 


#10

Ook bedrijven komen in actie in deze crisistijd. Zo heeft Beiersdorf – het moederbedrijf van onder meer Nivea en Labello – een internationaal donatieprogramma opgezet om kwetsbare groepen in de samenleving te helpen. € 50 miljoen euro komt beschikbaar voor crisismanagement op de plaatsen die het hardst getroffen zijn of waar het zorgsysteem zwak is. Wereldwijd worden 1 miljoen liter ontsmettingsmiddel, 5 miljoen huid- en handverzorgingsproducten voor medisch personeel en financiële hulp aan NGO’s gedoneerd. In Nederland wordt daarnaast in samenwerking met het Rode Kruis een ondersteuningspakket beschikbaar gesteld met producten waar nu in de zorg behoefte aan is.

 

Meer informatie >>>

 


#09

Veel maatschappelijke fondsen dragen het vrijwilligerswerk in Nederland een warm hart toe. NLvoorelkaar is een online platform voor vrijwilligerswerk. Omdat oudere en kwetsbare mensen het in deze coronacrisis bijzonder zwaar hebben en extra hulp heel erg gewenst is, verzamelt het platform alle vraag en aanbod op één plek. Hulp vragen en aanbieden is gratis voor maatschappelijke organisaties en particulieren. Meer dan 50 organisaties dragen inmiddels hun steentje bij.

 

Meer informatie >>>

 


#08

Ook geldwervende fondsen slaan de handen ineen om het coronavirus aan te pakken. Zo hebben de academische fondsenwervende stichtingen in Amsterdam het Corona Research Fonds Amsterdam UMC in het leven geroepen. “Tijd om de gebruikelijke en langdurige wegen te bewandelen om financiering voor onderzoeksvoorstellen rond te krijgen, is er momenteel niet”, zo luidt de redenering. Het doel is om wetenschappers in Amsterdam UMC de kans te geven om sneller onderzoeken te kunnen starten in de strijd tegen het coronavirus.

 

Meer informatie >>>

 


#07

De IKEA Foundation reserveert tot € 10 miljoen om partners te helpen met corona-specifieke programma’s. De stichting is in gesprek met partnerorganisaties om na te gaan wat de beste manieren zijn om vooruitgang te boeken met de lopende programma’s en hen te helpen tijdens deze crisis. De IKEA Foundation benadrukt echter sterk toegewijd te blijven aan eerder gekozen strategieën en partners: de coronacrisis kan immers afleiden van andere kritieke uitdagingen, waaronder klimaatverandering.

 

Meer informatie >>>

 


#06

In de VS hebben 18 filantropische instellingen en bedrijven $ 75 miljoen toegezegd aan sociale diensten en culturele instellingen in New York City waarvan de activiteiten zijn getroffen door de uitbraak van het coronavirus. Onder meer Bloomberg Philanthropies en de Carnegie Corporation of New York zullen donaties en renteloze leningen verstrekken aan kleine en middelgrote non-profitorganisaties, aanvullend op overheidsgeld dat vaak nauwelijks genoeg is om de kosten te dekken. De New York Community Trust zal het geld beheren, zodat organisaties zich maar op één plaats hoeven te melden. Deze opzet is vergelijkbaar met de filantropische inspanningen die na 11 september 2001 en orkaan Sandy zijn gedaan.

 

Meer informatie >>>

 


#05

Door het coronavirus zitten alle kinderen en gezinnen noodgedwongen thuis. De structuur van school valt weg, evenals veel sociale contacten. Dat kan zorgen voor spanningen. Voor kinderen die thuis niet veilig zijn, is de situatie nóg moeilijker. Daarom is een speciaal crisisfonds opgezet, op initiatief van Stichting Kinderpostzegels, Augeo Foundation en Stichting Het Vergeten Kind.

 

Meer informatie >>>

 


#04

De coronacrisis leidt ook tot samenwerking tussen verschillende fondsen. Zo slaan Haëlla Stichting, Fonds 1818, Stichting Boshuysen en Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. de handen ineen om initiatieven te ondersteunen op de thema’s eenzaamheid, dak- en thuislozen en voedselvoorziening. Daarvoor is een aparte website opgezet via welke aanvragen van stichtingen, verenigingen of burgerinitiatieven welkom zijn.

 

Meer informatie >>>

 


#03

Het coronavirus heeft grote gevolgen voor activiteiten die door vermogensfondsen worden ondersteund. Dat geldt ook voor activiteiten waaraan Stichting Dioraphte bijdraagt. Sommige activiteiten zullen aangepast, uit- of zelfs afgesteld moeten worden. Als een activiteit moet worden aangepast, dan zal daar welwillend naar worden gekeken. En alhoewel de dalende koersen op de effectenmarkten ook Dioraphte raken, worden de geefbudgetten niet naar beneden aangepast.

 

Meer informatie >>>

 


#02

Het Oranje Fonds heeft een hulpfonds ingericht om ervoor te zorgen dat niemand er alleen voor hoeft te staan tijdens de coronacrisis. Het fonds stelt zelf € 3,5 miljoen beschikbaar om sociale initiatieven te ondersteunen en doet een beroep op collega-fondsen, bedrijven, diverse organisaties en particulieren om ook een bijdrage te doen. Sandra Jetten, directeur Oranje Fonds: “Juist nu het zo nodig is, kunnen wij extra middelen beschikbaar stellen om bij te springen. Dat doen wij voor organisaties die zich met hart en ziel inzetten voor groepen die momenteel hard worden geraakt.”

 

Meer informatie >>>

 


#01

Brand Specials, Tikkie Nederland en CCV shop willen tijdens deze crisis graag iets betekenen voor kwetsbare mensen. Daarom is de campagne ‘Samen sterk met de vlag voor Nederland’ bedacht: met een speciale vlag voor Nederland wordt Nederland opgeroepen om steun te betuigen aan degenen die het moeilijk hebben. De #samensterk vlag voor Nederland is te koop voor € 15,00 via de website www.vlagvoornederland.nl. De opbrengst gaat naar Kansfonds.