Bas Pieck: “Ben je geldschieter of aanjager?”

Beter Geven heeft samen met DRIFT de cursus ‘Fondsen in transities’ ontwikkeld. Het past bij de ambitie van het bureau om vernieuwing in de Nederlandse filantropie te bevorderen. “Natuurlijk kunnen maatschappelijke fondsen werkelijk bijdragen aan grote transities”, vindt Bas Pieck.

Waarom vindt Beter Geven dat deze cursus moest komen?

“Omdat wij denken dat fondsen bij uitstek een rol kunnen spelen in de transities waar we nu middenin zitten. Wie goed kijkt, ziet in de samenleving het besef ontstaan dat de huidige geboden oplossingen voor ingewikkelde problemen op het gebied van armoede, voedsel, huisvesting etc. onvoldoende zijn. Dat het dominante model van groei niet langer houdbaar is. Dat ongelijkheid toeneemt en het vertrouwen in de overheid afneemt. Dat raakt allemaal aan de thema’s waar fondsen aan werken. De kern van de cursus is dan ook: hoe kan je als fonds vanuit een andere, meer systemische bril naar maatschappelijke problemen kijken. We sluiten daarbij aan bij een beweging die al gaande is. Bij veel fondsen is de afgelopen jaren de lijn in gezet van het steunen van losse projecten naar het werken in programma’s. Dat komt voort uit de wens om niet alleen af te wachten welke aanvragen het fonds bereiken maar ook, passend binnen je beleid, zelf proactief te werken aan een bepaald thema als voedselverspilling, eenzaamheid, of een doelgroep als zwerfjongeren of vluchtelingen. Een aantal fondsen in binnen- en buitenland gaat verder, zij zijn al actief beleid aan het voeren hoe zij verandering in een systeem kunnen stimuleren. Beter Geven wil deze volgens ons noodzakelijke ontwikkeling graag aanjagen en versnellen.”

Kunnen maatschappelijke fondsen werkelijk bijdragen aan grote transities?

“Ja. Natuurlijk zijn de budgetten van fondsen niet vergelijkbaar met die van de overheid. Groot verschil is dat het hier echter wel gaat om middelen, die, los van het eigen beleid van fondsen, niet geoormerkt zijn. Daarnaast beschikken fondsen over enorme netwerken en maken zij bij uitstek het werk van ambitieuze vernieuwers binnen de samenleving mogelijk. De vraag die fondsen zich moeten stellen is, denken wij: zie je jezelf als fonds alleen als geldschieter of investeerder, of ook als aanjager en katalysator van noodzakelijke vernieuwing?  En, daar gaan we tijdens de cursus op in: Hoe doe je dat dan?”

Welke goede voorbeelden zie jij al? 

“Twee goede voorbeelden vanuit ons eigen land zullen een bijdrage leveren aan de cursus. Stichting DOEN heeft al een visie op duurzame systeemverandering, die kader scheppend zijn voor het beleid van het fonds. Ook de Noaber Foundation heeft een systeemaanpak ontwikkeld. Dat gaat natuurlijk niet vanzelf. Voor de andere fondsen is het inspirerend en motiverend om vanuit de praktijk te horen, wat deze fondsen ertoe bewogen heeft om op deze manier te werken. En hoe ze dat in de praktijk doen en wat dat betekent voor hun rol in het veld en het meten van hun impact.”

 

Download de brochure >>>

Meld je aan via de website van DRIFT >>>