Scan

Hoe sluit het bestedingsbeleid van jouw fonds aan op de SDG’s? Om dat te achterhalen, hebben wij een scan ontwikkeld en brengen we jouw bijdrage in kaart.