Expeditie Democratischer Geven

Met Expeditie Democratischer Geven willen we fondsen laten ervaren wat de waarde is van participatory grantmaking. In dit leernetwerk doen we samen kennis en ervaring op en zoeken we uit welke vorm van democratischer geven het beste bij ieder deelnemend fonds past. De bedoeling is om het voor de deelnemende fondsen zo laagdrempelig mogelijk te maken om zelf – alleen of in samen met andere fondsen – met democratischer geven aan de slag te gaan. Samen verkennen, samen leren en samen ervaren zijn daarom de onscheidbare bouwstenen van het leernetwerk.

 

Het actief betrekken van begunstigde doelgroepen bij het verstrekken van donaties heet participatory grantmaking. Dit betrekkelijk nieuwe fenomeen is in de Angelsaksische landen ontstaan en groeit aan populariteit. Daarbij wordt de volgende definitie gehanteerd:

Participatory grantmaking geeft beslissingsbevoegdheid over financiering – inclusief de strategie en criteria achter die beslissingen – aan de doelgroepen die financiers willen dienen.

Wij vertalen participatory grantmaking als ‘democratisch geven’. Social Finance Matters en Beter Geven slaan nu de handen ineen om samen met een selecte groep fondsen ‘op expeditie te gaan’ en te ontdekken welke kansen en mogelijkheden democratisch geven kan bieden.

 

Visie

Wij zijn ervan overtuigd dat democratisch(er) geven van geld in de toekomst steeds belangrijker wordt. Tegelijkertijd zijn wij ervan doordrongen dat er verschillende vormen en gradaties van democratisch geven mogelijk zijn: ieder fonds zal een vorm moeten vinden die het beste bij de doelstellingen en de organisatie past.

 

In onze ogen heeft participatory grantmaking de volgende kenmerken:

 • ‘Niets over ons zonder ons’ in de praktijk
 • Vergroting van impact van filantropie
 • Democratisering van de filantropie
 • Verschuiving van macht fondsen naar doelgroepen

 

Programma ‘Expeditie Democratischer Geven’

Opzet in het kort
Programma van een half jaar waarin fondsen door middel van bijeenkomsten, experimenten en kennisuitwisseling in de praktijk aan de slag gaan met democratisch geven

 

Doelen

 • Experimenteren en leren
 • Ervaringen delen en elkaar steunen
 • Achterhalen welke vorm het beste bij het fonds past

Centrale vragen

 • Waarom zou je democratischer willen geven?
 • Welke vormen van democratisch geven zijn er?
 • Wat gebeurt er al in binnen- en buitenland?
 • Levert democratisch gegeven geld betere projecten op?
 • Wat is er nodig om met democratisch geven aan de slag te gaan?

Beoogde resultaten

 • Antwoord op de vraag of democratischer geven iets voor het fonds is
 • Zo ja, een beter beeld bij welke vorm en gradatie het beste passend is
 • Na eerste eigen ervaringen met democratischer geven inzicht in hoe het beter kan

Opbouw
Deze expeditie is niet vrijblijvend. We werken met elkaar toe naar concrete, hands-on inzet van democratischer geven. Welke vorm dat precies krijgt of hoe zo’n ontwerp er uit ziet, is tevoren niet te zeggen: dat is de verkenning die we samen gaan doorlopen. Maar de bijeenkomsten van het leernetwerk zijn zo opgezet dat we telkens stilstaan bij wat er praktisch nodig of gewenst is om democratischer geven als deelnemer zelf in de praktijk te brengen. Daarom maken we ook een soort roadmap, die aan het einde van elke bijeenkomst een update krijgt.

 

Deelnemers

Bestuurders, managers en (senior-)projectadviseurs van vermogensfondsen, familiefondsen en bedrijfsfondsen

 

Prijs (excl. BTW)

€ 2.000 per deelnemer

 

Meer informatie

Bas Pieck: b.pieck@betergeven.nl / 06 – 10 84 48 02

Meer achtergronden over dit initiatief zijn te lezen in een pdf-bestand >>>

 

Aanmelding