Masterclass ‘Fondsen in transities’

Op dinsdag 2 november 2021 organiseert Beter Geven in samenwerking met DRIFT een eendaagse masterclass ‘Fondsen in transities’.

 

In deze masterclass word je uitgedaagd om de rol van je fonds opnieuw te bezien. Je leert de basisprincipes van het transitieperspectief en transitiemanagement, dat grip biedt op de complexiteit van maatschappelijke systemen en hun veranderdynamiek. Je krijgt voorbeelden hoe andere fondsen hier al mee aan de slag zijn gegaan en handvatten om zelf aan de slag te gaan.

 

Anders kijken

Wie goed kijkt, ziet in de samenleving het besef ontstaan dat de huidige geboden oplossingen voor ingewikkelde problemen op het gebied van armoede, voedsel, huisvesting en dergelijke onvoldoende zijn. Dat het dominante model van groei niet langer houdbaar is. Dat ongelijkheid toeneemt en het vertrouwen in de overheid afneemt. Veel van deze maatschappelijke problemen waar fondsen aan werken, zijn complex en systemisch van aard. Internationaal is er in de filantropie een beweging gaande die hier anders naar wil kijken. Vraag die daarbij aan de orde is: hoe kan je als fonds vanuit een andere, meer systemische bril naar maatschappelijke problemen kijken?

 

Deelnemers

Directeuren, bestuurders, beleidsmedewerkers van sociale fondsen, bedrijfsfondsen en (senior-)adviseurs van fondsen die zich richten op armoedebestrijding, duurzaamheid, voeding, circulaire economie, etc.

 

Datum & tijd

Donderdag 2 november 2021, 9.00-18.00 uur

 

Locatie

Locatie in het midden van Nederland, rekening houdend met de RIVM-richtlijnen

 

Prijs (excl. BTW)

€ 749 , inclusief koffie/thee, lunch en borrel

 

Meer informatie

Bas Pieck: b.pieck@betergeven.nl / 06 – 10 84 48 02

Een brochure is hier als pdf-bestand te downloaden.

 

Aanmelding

De cursus gaat door bij minimaal 12 deelnemers.