Verbinden

SDG's

De Verenigde Naties hebben in 2015 de grootste maatschappelijke vraagstukken in kaart gebracht: de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (of: Sustainable Development Goals, kortweg: SDG’s). Deze doelen dienen in 2030 te zijn behaald. Wij zijn ervan overtuigd dat ook de Nederlandse filantropie bijdraagt of kan bijdragen aan deze doelen. Wij willen fondsen dan ook duurzaam met de SDG’s verbinden, scherper in beeld brengen wat de SDG’s kunnen toevoegen aan inhoud en beleid en fondsen verleiden om meer en/of anders te geven.

Kijk hier wat we voor jou kunnen doen >>>

Netwerken

In de filantropie is niet alleen veel geld beschikbaar voor maatschappelijke initiatieven, maar ook veel kennis. De duizenden fondsen vormen samen met adviseurs en wetenschappers een enorm netwerk waarin veel kennis en ervaring zit. Wij zien het als onze taak om die kennis met elkaar te delen, zodat het beschikbare geefgeld zo efficiënt én effectief mogelijk ten goede komt aan de samenleving.

Voorbeelden van verbinden

Coördinatie netwerk filantropieadviseurs bij financiële instellingen

Coördinatie netwerk filantropieadviseurs bij financiële instellingen

In 2014 werden wij benaderd om mee te denken over het opzetten van een netwerk voor filantropieadviseurs die werkzaam zijn bij financiële instellingen. Adviseurs van vijf charity desks van banken...
Lees meer >>>