SDG-programma

In 2030 moeten de SDG's zijn gehaald. De urgentie is dus groot. Wij geloven dat de filantropische sector impactvol kan bijdragen en meer kan doen – of in ieder geval inzichtelijker kan maken – wat haar bijdrage is. Wij stimuleren fondsen, foundations en filantropen om hun steentje bij te dragen aan het verwezenlijken van de  SDG's.

 

Waar mogelijk leggen we verbindingen tussen filantropische instellingen, maatschappelijke organisaties, overheden en bedrijven om de samenwerking tussen sectoren aan te jagen. Op deze manier dragen we als bureau bij aan SDG 17.

 

Om jouw fonds of foundation te ondersteunen, zetten wij de volgende middelen in:

Stappenplan

Wil je zelf aan de slag met de SDG’s? Dan hebben we daar een stappenplan voor beschikbaar. In tien stappen achterhaal je hoe jouw fonds aan de SDG’s kan bijdragen....
Lees meer >>>

Workshop

Wil je weten op welke manier jouw fonds al bijdraagt aan de SDG’s? Dan verzorgen wij in company een interactieve sessie waarin we je nader laten kennismaken met de SDG’s.
Lees meer >>>

Scan

Hoe sluit het bestedingsbeleid van jouw fonds aan op de SDG’s? Om dat te achterhalen, hebben wij een scan ontwikkeld en brengen we jouw bijdrage in kaart.
Lees meer >>>

Adviseurs

Kees Kaffka

Adviseur duurzaamheid “Een groot deel van mijn loopbaan ben ik actief geweest op het snijvlak van natuur (ontwikkeling/bescherming) met de mens (als ondernemer of publieke functies), en dan specifiek in relatie tot landschappen. Sinds 2016 is die focus verbreed met thema’s als duurzame energie, stad en klimaat. Gezien dit brede werkveld ben ik enthousiast voorstander van de Sustainable Development Goals van de UN. Deze SDG’s geven mij een kader waarbinnen ik me kan richten op wisselende thema’s of juist op de interactie daartussen.”

06 - 40 62 83 82
mail@kaffka-consult.nl

Luuk van Term

Communicatiestrateeg en filantropieadviseur “Mijn studie Internationale Betrekkingen sloot ik af met een scriptie over ecologische veiligheid. Klimaatverandering en andere mondiale milieuproblemen zouden overal ter wereld de veiligheid van mensen onder druk kunnen zetten. Hoe actueel is dat thema tegenwoordig! Ik ben ervan overtuigd dat fondsen vanuit hun missie al bijdragen aan de SDG’s. Het is een kwestie van zichtbaar maken. Daar zet ik me graag voor in.”

06 - 22 39 35 92
l.vanterm@betergeven.nl