Vernieuwen

Systeemaanpak

Veel sociale, ecologische en economische problemen waar fondsen aan werken zijn systemisch van aard. Ze komen voort uit hoe onze samenleving is geordend en zijn geen geïsoleerd probleem. Systeemverandering of denken in systemen is een manier om grip te krijgen op deze complexiteit. Wat wil jij op de lange termijn bereiken? Wat wil je behouden en versterken? Waar wil je op termijn afscheid van nemen? Wat is de toekomstige rol van jouw fonds: alleen geldschieter of ook aanjager en katalysator van systeemverandering?

Kijk hier wat we voor jou kunnen doen >>>

Voorbeelden van vernieuwen