Systeemaanpak

Veel sociale, ecologische en economische problemen waar fondsen aan werken zijn systemisch van aard. Ze komen voort uit hoe onze samenleving is geordend en zijn geen geïsoleerd probleem. Hier bieden we je de nodige inspiratie om met systeemverandering of denken in systemen aan de slag te gaan.

“Hoe ga je om met het huidige verandergeweld?”

“Ja, we brengen impact steeds beter in kaart. Maar draagt dat dan ook werkelijk bij aan grote maatschappelijke vraagstukken? Hoe kunnen we onze energie en investeringen gebruiken om te komen...
Lees meer >>>

Derk Loorbach: “We moeten vooruitstruikelen”

"Transitieonderzoek laat keer op keer zien dat het met alle kennis en geld niet lukt om hardnekkige problemen op sociaal-economische of ecologisch gebied op te lossen. Transitiedenken stelt de vraag...
Lees meer >>>

Bas Pieck: “Ben je geldschieter of aanjager?”

Beter Geven heeft samen met DRIFT de cursus 'Fondsen in transities' ontwikkeld. Het past bij de ambitie van het bureau om vernieuwing in de Nederlandse filantropie te bevorderen. "Natuurlijk kunnen...
Lees meer >>>

Inspiratie voor systeemaanpak

Wil je meer weten over systeemaanpak in de wereld van de filantropie? De volgende links, aanpakken, voorbeelden en artikelen kunnen je op weg helpen.   De gids Systems Change, a...
Lees meer >>>