Versterken

Strategie­ontwikkeling

Je wilt dat je geld op de juiste plek terecht komt en echt het verschil maakt. Efficiënt, effectief en impactvol. We bieden ondersteuning bij de ontwikkeling of aanscherping van je missie, visie, doelstellingen, bestedingsbeleid en/of de communicatiestrategie. Zowel aan bestaande fondsen als nieuw op te richten entiteiten.

Beleids­verkenning

Je wilt meer betekenen voor een bepaalde doelgroep, op een specifiek thema of rond een actueel onderwerp. Maar hoe precies? Wat is het probleem? Welke andere organisaties houden zich er al mee bezig? En wat doen de andere fondsen hier eigenlijk in? Wij helpen je met het beantwoorden van deze vragen via een degelijke analyse. Ook kunnen we daarbij suggesties doen hoe je deze kunt vertalen in concrete activiteiten voor jouw fonds.

Programma­ontwikkeling

Programmatisch werken biedt jouw fonds de mogelijkheid om heel gericht de aandacht te richten op een thema of doelgroep. Een programma zorgt ervoor dat je proactief passende aanvragen oproept. Wij kunnen helpen bij het opzetten van een (meerjaren)programma. Het bestaat onder meer uit een beschrijving van doelen, resultaten, gewenste impact, begroting en samenwerkingspartners. Eventueel kun je het programma aanvullen met (kennis)bijeenkomsten en evaluatieonderzoek. Wij denken bovendien mee over de mogelijkheden die het programma kan bieden voor communicatie en fondsenwerving.

Professiona­lisering

We helpen de bestuurders, managers en medewerkers van jouw fonds te groeien in hun rol. Door coaching of een deskundig en vertrouwelijk klankbord. Maar ook met een uitgebreid trainingsaanbod, aansluitend op de praktijk van fondsen. Daarnaast bieden we masterclasses en workshops over specifieke thema’s of nieuwe ontwikkelingen, zoals systeemaanpak.
Werp een blik op ons gehele trainingsaanbod >>>

Ondersteuning

Kamp je met tijdelijke personele krapte of onderbesteding van het donatiebudget? Of heb je hulp nodig bij een volgende stap: een nieuw werkterrein, een programma of een groot evenement? Als ervaren professionals bieden we op verschillende manieren tijdelijke ondersteuning.

Ontwikkeling nieuw fonds

Overweeg je om zelf een fonds op te zetten? Wij laten je kennismaken met wat er in de filantropie allemaal al gebeurt. En zorgen er vervolgens voor dat je de juiste vorm vindt en de juiste keuzes maakt. Waar mogelijk leggen we contacten met relevante organisaties. Zo kom je uiteindelijk goedbeslagen ten ijs.

Voorbeelden van versterken

Familiefonds in ontwikkeling

Familiefonds in ontwikkeling

In opdracht van en in samenwerking met een familiestichting hebben wij geadviseerd over een nieuwe strategie die moet leiden tot meer impact van het donatiegeld. Daarbij kregen ook diverse aspecten...
Lees meer >>>
Nieuwe profilering

Nieuwe profilering

In 2023 viert De Hollandsche Molen – de belangenvereniging van monumentale molens in Nederland – het honderdjarig bestaan. In de aanloop naar dat jaar hebben we onderzoek gedaan naar positionering...
Lees meer >>>
Organisatie conferentie 2020

Organisatie conferentie 2020

Het Niels Stensen Fellowship (NSF) verstrekt beurzen aan jonge gepromoveerden om in het buitenland verder onderzoek te doen. Ieder jaar in augustus is er een conferentie met een maatschappelijk thema...
Lees meer >>>