Cursussen

Wij bieden verschillende cursussen aan voor bestuurders, managers en medewerkers van fondsen en andere filantropische instellingen. Deze zijn allemaal ontwikkeld op basis van onze praktijkervaringen. Opgedane kennis uit onze cursussen, workshops en masterclasses is dan ook direct toepasbaar in het dagelijkse werk. Hieronder staat een overzicht van het huidige aanbod.

Cursus HR-management

De kwaliteit van dienstverlening van vermogensfondsen valt of staat met de kwaliteit van het personeel. Maar niet ieder fonds kan zich een eigen personeelsmanager veroorloven. Personeelszaken komen dan ook vaak...
Lees meer >>>

Cursus Beoordeling van sociale ondernemingen

Fondsen krijgen regelmatig aanvragen van sociale ondernemingen. Voor projectadviseurs is het soms lastig in te schatten hoe zij met dergelijke aanvragen om moeten gaan. Want wat is de verhouding tussen...
Lees meer >>>

Basiscursus Projectadvisering

Als projectadviseur bij een (vermogens)fonds beoordeel je uiteenlopende aanvragen. Daarbij komen vele vragen aan de orde. Zit het project goed in elkaar? Wat is de kwaliteit van de aanvragende organisatie?...
Lees meer >>>

Workshop Theory of Change

Een Theory of Change is een schematische weergave van de doelstelling(en) van jouw fonds en de stappen via welke deze gerealiseerd kan/kunnen worden. Welke impact streef je na, welke korte...
Lees meer >>>

Cursus Financiële beoordeling van aanvragen

Als beoordelaar van aanvragen bij een (vermogens)fonds beoordeel je of een project steunwaardig is. Is de aanvragende organisatie financieel solide? Kan de organisatie het project niet zelf financieren? Is de...
Lees meer >>>