Cursussen

Wij bieden verschillende cursussen aan voor bestuurders, managers en medewerkers van fondsen en andere filantropische instellingen. Deze zijn allemaal ontwikkeld op basis van onze praktijkervaringen. Opgedane kennis uit onze cursussen, workshops en masterclasses is dan ook direct toepasbaar in het dagelijkse werk. Hieronder staat een overzicht van het huidige aanbod.

Cursus HR-management

We gaan onder meer in op actuele regelgeving zoals rond werkkosten, het niet of minder functioneren van medewerkers, verzuim en samenwerking met een ARBO-dienst. De kwaliteit van dienstverlening van vermogensfondsen...
Lees meer >>>

Cursus financiële beoordeling

Je leert onder meer jaarrekeningen van maatschappelijke organisaties te doorgronden, te bepalen of een begroting realistisch is en krijgt inzicht in financiële verantwoordingen. Als beoordelaar van projectaanvragen bij een (vermogens)fonds...
Lees meer >>>

Cursus projectadvisering

(Beginnende) projectadviseurs en bestuursleden worden beter toegerust en geïnspireerd door het leren aan de hand van praktijkcases en van elkaar, inclusief intervisie en netwerkvorming na de cursus. Als aanvraagbeoordelaar bij...
Lees meer >>>