Wegens succes geprolongeerd

De Beter Geven online koffietafels waarmee we dit voorjaar startten, bleken een schot in de roos. Na een zomerbreak hebben we dit najaar dan ook een vervolg gegeven aan de koffietafels waarbij steeds twee sprekers het thema inleiden waarna de deelnemers vanuit verschillende fondsen vragen kunnen stellen en met elkaar van gedachten wisselen.

 

Zo spraken we in september over de Sustainable Development Goals (SDG’s) met inleidingen van Sandra Pellegrom, nationaal SDG-coördinator en Martijn Roos van Goldschmeding Foundation. De SDG’s vormen een tool om te sturen op samenhang in complexe transities wereldwijd, maar ook voor verbinding tussen organisaties en het realiseren van partnerschappen. Werken met SDG’s kan helpen invulling te geven aan je positieve bijdrage aan de maatschappij en daarover te communiceren. Ze bieden handvatten voor impactmeting, je bestedingsbeleid en maatschappelijke bedrijfsvoering.

 

In november dronken we vervolgens koffie met Monique de Bree, projectleider bij NOV voor het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet 2021, en Mieke Franssen, senior adviseur bij VSBfonds. Het Nationaal Jaar biedt voor fondsen een mooie kapstok om vrijwillige inzet te stimuleren, te ondersteunen en anderen te inspireren met best practises. De opening van het Nationaal Jaar vindt online plaats op 2 december a.s. en is te volgen via deze link.