Planten en oogsten

Jacqueline Detiger (Beter Geven) en Henne Haagsman (Groen Geregeld) mochten het afgelopen jaar bijdragen aan het ontwikkelen van een nieuw beleid & plan van aanpak voor een vermogensfonds dat zich inzet voor natuur- en milieueducatie.

In twee strategiesessies hebben wij het bestuur de ontwikkelingen en trends in de filantropie laten zien. We zijn met de bestuursleden en enkele ‘vrienden van’ aan de slag gegaan om te discussiëren over de doelen, aanpak en toekomst van de stichting. In een helder beleidsplan hebben wij samen met het bestuur de verworven inzichten, gemaakte afspraken en ‘piket’ paaltjes beschreven.

Voorafgaand aan de strategiesessies hebben wij een tiental interviews afgenomen. Zowel met de bestuursleden (een op een) als met enkele externen van andere (natuur-) organisaties. Dit om zo goed mogelijk beslagen ten ijs te komen. Het is zo belangrijk dat kinderen in Nederland (en natuurlijk ook wij volwassenen…) in aanraking komen met natuur en hierover leren.

Met dit nieuwe beleidsplan in de hand kan het bestuur volop zaaien en straks oogsten!