Wij zijn het grootste onafhankelijke adviesbureau in Nederland op het gebied van filantropieadvies. Wij stellen vermogensfondsen, bedrijfsfondsen, familiefondsen en goede doelen in staat zo impactvol mogelijk te geven. Daarvoor bieden wij advies, ondersteuning en inspiratie. Zo dragen wij bij aan de verbetering van het geefklimaat en aan vergroting van de impact van filantropie.

Versterken

Fondsen vormen een drijvende kracht achter uiteenlopende maatschappelijke initiatieven. Maar de maatschappij is voortdurend in beweging. Wij helpen jou om zo goed mogelijk daarop in te spelen en ervoor te zorgen dat er voldoende kwaliteit en kennis in huis is om de uitdagingen aan te kunnen. Zodat jouw fonds een duurzame bijdrage kan blijven leveren aan de samenleving.

Lees meer over hoe wij versterken >>>

Verbinden

Maatschappelijke uitdagingen zijn vaak zo groot dat fondsen deze niet alleen kunnen oplossen. Dan is samenwerking nodig: tussen fondsen en begunstigde organisaties, tussen fondsen onderling, tussen fondsen en overheden etc. Wij beschikken over een groot en relevant netwerk om rondom specifieke thema’s of doelgroepen verbindingen te leggen. Zodat jouw bijdrage een zo groot mogelijke impact heeft op de samenleving.

Lees meer over hoe wij verbinden >>>

Vernieuwen

Wij signaleren voortdurend nieuwe ontwikkelingen waarmee jij als fonds te maken krijgt. Onder het motto ‘Het kan altijd beter’ stimuleren wij je om kaders te verzetten en anders naar zaken te kijken. Inzichten uit binnen- en buitenland zetten we in om jou te prikkelen kritisch te kijken naar jouw eigen handelen en nieuwe perspectieven te bieden. Zo jagen we vernieuwing in de filantropiesector aan.

Lees meer over hoe wij vernieuwen >>>

Wij stimuleren fondsen, foundations en filantropen om hun steentje bij te dragen aan het verwezenlijken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (of: Sustainable Development Goals, kortweg: SDG’s). Waar mogelijk leggen we verbindingen tussen filantropische instellingen, maatschappelijke organisaties, overheden en bedrijven om de samenwerking tussen sectoren aan te jagen.

 

Kijk hier wat we voor jou kunnen doen >>>

Over ons

Onze kracht ligt in decennialange ervaring in de filantropie. We weten wat er speelt in de sector en we kennen de dynamiek van fondsen en familiestichtingen van binnenuit. We zijn onafhankelijk en werken samen met andere deskundige experts. We zijn aangesloten bij SPIN – netwerk van adviseurs in de filantropie – en EU Consult en onderschrijven de gedragscode van dit netwerk.

Monique Bais

Zet haar brede kennis en netwerk in de maatschappelijke sector in voor het herijken of opzetten van je bestedingsbeleid. Doet beleidsverkenningen en ontwikkelt nieuwe strategieën. Zet programma’s rond specifieke thema’s op en gaat op zoek naar passende initiatieven. Faciliteert samenwerkingen. En is inzetbaar als interim-adviseur.
06 - 51 22 26 37
m.bais@betergeven.nl

Jacqueline Detiger

Kent de wereld van filantropen en familiestichtingen van binnenuit, onder meer als bestuurder. Helpt jouw fonds bij governancevraagstukken, ontwikkelt nieuwe strategieën of treedt op als kritisch klankbord. Inspireert en ondersteunt nieuwe gevers. Is ervaren congresorganisator, initieert en faciliteert samenwerkingen.
06 - 53 41 24 72
j.detiger@betergeven.nl

Bas Pieck

Daagt uit na te denken over de rol van jouw fonds. Kijkt over de grenzen van projecten en programma’s heen om de leefwereld van kwetsbaren in de samenleving echt duurzaam te verbeteren. Adviseert over vernieuwingen in visie en beleid, biedt ondersteuning bij beleidsverkenningen en zet nieuwe programma’s op. Ook op interim-basis.
06 - 10 84 48 02
b.pieck@betergeven.nl

Luuk van Term

Is ervaren communicatiestrateeg die profilering en positionering van een fonds naar de praktijk weet te vertalen. Stimuleert samenwerking en slaat waar mogelijk nieuwe wegen in. Daagt je uit om met een andere blik naar je beleid of organisatie te kijken. Maakt zichtbaar welke impact jouw fonds maakt. Ook als interim-manager.
06 - 22 39 35 92
l.vanterm@betergeven.nl

Actueel

Inspiratie voor systeemaanpak

Inspiratie voor systeemaanpak

Wil je meer weten over systeemaanpak in de wereld van de filantropie? De volgende links, aanpakken, voorbeelden en artikelen kunnen je op weg helpen.   De gids Systems Change, a...
Lees meer >>>
Begin 2021: cursus ‘Fondsen in transities’

Begin 2021: cursus ‘Fondsen in transities’

Sommige fondsen zijn er al mee bezig: het ontwikkelen van een aanpak die meer is gericht op systeemverandering. Beter Geven wil deze noodzakelijke beweging samen met onderzoeksinstituut DRIFT verder aanjagen...
Lees meer >>>
Manifest roept fondsen op tot actie

Manifest roept fondsen op tot actie

De coronacrisis heeft de problemen en noden van kwetsbare groepen duidelijk blootgelegd en verergerd. Deze problemen zijn zo acuut en nijpend, dat een duurzame aanpak en structurele oplossingen meer dan...
Lees meer >>>