Planten en oogsten

Jacqueline Detiger (Beter Geven) en Henne Haagsman (Groen Geregeld) mochten het afgelopen jaar bijdragen aan het ontwikkelen van een nieuw beleid & plan van aanpak voor een vermogensfonds dat zich inzet voor natuur- en milieueducatie.

In twee strategiesessies hebben wij het bestuur de ontwikkelingen en trends in de filantropie laten zien. We zijn met de bestuursleden en enkele ‘vrienden van’ aan de slag gegaan om te discussiëren over de doelen, aanpak en toekomst van de stichting. In een helder beleidsplan hebben wij samen met het bestuur de verworven inzichten, gemaakte afspraken en ‘piket’ paaltjes beschreven.

Voorafgaand aan de strategiesessies hebben wij een tiental interviews afgenomen. Zowel met de bestuursleden (een op een) als met enkele externen van andere (natuur-) organisaties. Dit om zo goed mogelijk beslagen ten ijs te komen. Het is zo belangrijk dat kinderen in Nederland (en natuurlijk ook wij volwassenen…) in aanraking komen met natuur en hierover leren.

Met dit nieuwe beleidsplan in de hand kan het bestuur volop zaaien en straks oogsten!

Geld nodig?

Beter Geven is géén adviesbureau voor fondsenwerving. Wij worden echter geregeld benaderd door organisaties die op zoek zijn naar fondsen en filantropen om hun initiatief financieel te steunen. Wij zetten graag een aantal adviezen en verwijzingen op een rij.

 

Allereerst attenderen wij u op een overzichtspagina waar veel vermogensfondsen staan waar u mogelijk een aanvraag kunt indienen: Startpagina. Ook kunt u het FondsenBoek raadplegen. Daarnaast is er een nieuw platform waar u kunt zoeken naar fondsen findnfund.com

Workshops en trainingen

Diverse fondsen bieden workshops en trainingen aan. Doel hiervan is ervoor te zorgen dat aanvragers goed voorbereid zijn op het benaderen van (vermogens)fondsen. VSBfonds biedt een gratis online cursus aan. Daarnaast zijn er lokale fondsen die een training aanbieden, zoals Fonds 1818. Voor uitgebreidere trainingen – zoals voor het werven van major donors of nalatenschappen – kunt u terecht bij LVWB Fundraising en Nassau Fundraising.

Adviesbureaus

Als u op zoek bent naar ondersteuning op het terrein van fondsenwerving, dan kunnen we u doorverwijzen naar de volgende bureaus:

 • LVWB Fundraising adviseert en ondersteunt culturele en maatschappelijke organisaties bij het ontwikkelen en uitvoeren van plannen voor sponsoring, fondsenwerving en mecenaat;
 • Nassau Fundraising helpt bij iedere stap in het proces van relatiegerichte fondsenwerving bij (potentiële) middle & major donors en erflaters.
 • Offspring begeleidt maatschappelijke organisaties en goede doelen bij groei, strategie en fondsenwerving.

Kijk ook eens op Goede Doelen Advies voor een adviseur die het beste bij uw uitdaging past.

Tips voor fondsaanvragen

Als u een aanvraag bij een (vermogens)fonds wilt indienen, dan hebben we tien tips voor u:

 1. Verdiep u in het beleid van het fonds.
 2. Dien een aanvraag op tijd en volledig in.
 3. Dien geen aanvraag in als uw project inmiddels is gestart of binnenkort start.
 4. Bied een zo volledig mogelijk beeld van het project en de organisatie.
 5. Geef concreet aan wat/wie u met het project wilt bereiken.
 6. Zorg voor een inzichtelijke begroting.
 7. Geef alle potentiële financiers door (dekkingsplan).
 8. Onderhoud goede contacten met uw contactpersoon.
 9. Geef wijzigingen in projectopzet, begroting en/of dekkingsplan aan het fonds door.
 10. Zorg voor een adequate afhandeling van uw aanvraag.

En kijk ook hoe andere organisaties fondsenwerven. Hopelijk helpen we u hiermee op weg. Wij wensen u veel succes toe!

Vakkundig en persoonlijk

“Wij zijn gestart met het oprichten van een stichting/fonds om ‘goede’ initiatieven en projecten financieel te ondersteunen. Wij willen graag advies en ondersteuning bij het scherp en sterk neerzetten van de stichting, onze visie en ons doel en zijn benieuwd of jullie hier een rol in kunnen spelen.”

Dergelijke mooie verzoeken komen regelmatig binnen bij Beter Geven. En natuurlijk spelen wij hier graag een rol in. Vaak zijn dit de mooiste opdrachten om gezamenlijk met gevers een stichting op te richten en mee te denken met de visie, missie, beleid en te steunen organisaties. Een van onze opdrachtgevers heeft ons deze aardige referentie gestuurd:

Jacqueline en Monique hebben ons op een heel vakkundige en persoonlijke wijze geholpen met het opzetten van onze stichting. Hun persoonlijke benadering en interesse in wat ons drijft hielp ons de missie en visie van onze stichting scherper voor ogen te krijgen.
Daarnaast heeft hun uitgebreide netwerk en brede kennis ons verder wegwijs gemaakt in de ‘wereld van de filantropie’. Het is een sterk duo die elkaar goed aanvult met een stimulerende, positieve manier van werken.

Heisessie

Voor een familiefonds mochten Monique Bais en Jacqueline Detiger onlangs een bijdrage leveren aan een strategiesessie met het bestuur van dit bijzondere fonds. Opdracht was om te laten zien wat de trends zijn in de filantropische sector. En wat zijn mooie ontwikkelingen waar dit fonds van kan leren en gebruik van kan maken in hun eigen strategieontwikkeling?

Op een mooie locatie bij de hei hebben wij een middag en avond van gedachten gewisseld. Met de uitkomsten kan het bestuur aan de slag om nieuw beleid te formuleren. Het is mooi als wij bestuursleden mee kunnen nemen in ontwikkelingen en trends en een bijdrage mogen leveren aan het verder professionaliseren van het vermogensfonds.

Heeft u ook behoefte aan iemand die u een spiegel voorhoudt en meedenkt met uw fondsbeleid? Of wilt u een keer een presentatie laten verzorgen over trends en ontwikkelingen in de filantropische sector?
Dan bent u bij ons aan het goede adres. Neem hier contact op met Beter Geven

Familiefonds in ontwikkeling

In opdracht van en in samenwerking met een familiestichting hebben wij geadviseerd over een nieuwe strategie die moet leiden tot meer impact van het donatiegeld. Daarbij kregen ook diverse aspecten van de ‘backoffice’ de aandacht, met name de organisatie van de projectadministratie en het beoordelingskader van het aanvraagproces.

 

Om de voorgestelde professionaliseringsslag te gaan maken hebben wij voor deze stichting een senior projectadviseur geworven. Aan de hand van actuele ontwikkelingen in de filantropische sector en met de Sustainable Development Goals (SDG’s) in de hand hebben wij de familie mogelijkheden voor verdere professionalisering laten zien. Deze worden momenteel geïmplementeerd.

 

Wil jij jouw familiestichting ook eens laten doorlichten door experts van Beter Geven? Heb jij behoefte aan advies over de backoffice het evalueren van projecten? Of heb je vragen over de governance van jouw stichting? Neem dan contact op met Jacqueline Detiger.

Projectenselectie voor bedrijfsfonds

Een bedrijfsfonds uit Den Haag wilde graag projecten in Nederland steunen die inzetten op het bevorderen van lezen bij kinderen en jongeren. Beter Geven maakte een handzaam overzicht van lokale en landelijke opererende stichtingen en verenigingen.

 

We schetsten kort de aanpak van de organisaties, hun trackrecord, de financiële gezondheid, de indruk van fondsen en onze eigen indruk. Aan de hand van het overzicht kan het fonds zijn beleid nu concreet uitvoeren.

Medewerker nodig? Schakel ons in

Ben je op zoek naar tijdelijke of vaste ondersteuning voor jouw vermogensfonds? Dan kunnen wij je hierbij van dienst zijn door de vacature in ons netwerk onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld via onze website en onze social media.

 

Uit ervaring is gebleken dat zich dan goede kandidaten melden en fondsen uiteindelijk zeer geschikte medewerkers weten te vinden. Dus ben je zoek naar een projectadviseur, een administratieve kracht of een communicatiemedewerker? Dan overleggen wij graag hoe wij je verder kunnen helpen en welke kosten wij daarvoor in rekening brengen.

 

Meer informatie

Jacqueline Detiger: j.detiger@betergeven.nl / 06 – 53 41 24 72

Koffietafel over ongeoormerkt doneren

Om met collega’s uit het veld van de (vermogens)fondsen in contact te blijven, organiseren wij geregeld onze online Koffietafel. Uiteraard zijn ook filantropen en filantropieadviseurs van harte welkom.

Achtste editie Koffietafel

De achtste Koffietafel zal plaatsvinden op woensdag 9 juni van 11.00 tot 12.00 uur. Wij drinken dan koffie met Pamala Wiepking, professor bij Centrum voor Filantropische Studies Vrije Universiteit en onderzoeker Internationale Filantropie aan de Lilly Family School of Philanthropy (Indianapolis) en Eline Crins, Hoofd Projecten bij Kansfonds.

 

Centraal staat ditmaal het thema ‘Ongeoormerkt doneren: inzichten uit wetenschap en praktijk’. Er wordt wereldwijd veel filantropisch onderzoek gedaan naar ontwikkelingen die relevant zijn en filantropie vooruit kunnen helpen. Maar maken wij hier als vermogensfondsen en filantropen voldoende gebruik van bij onze beleidsontwikkeling? Wat hebben onderzoekers ons te bieden? Hoe kunnen we samenwerken met onderzoekers? Pamala Wiepking neemt ons mee in haar onderzoek naar ongeoormerkt doneren. Wat zijn de effecten op organisaties van vrij besteedbare bijdragen van vermogensfondsen? Vanuit de praktijk zal Eline Crins van Kansfonds toelichten hoe Kansfonds ongeoormerkte financiering beschikbaar stelt aan inloophuizen voor dak- en thuislozen en opvangorganisaties voor ongedocumenteerden.

 

Aanmelding

Werk je bij een vermogensfonds? Of ben je filantroop of filantropieadviseur? Je bent van harte welkom om te luisteren en mee te praten.

 

Maximaal 20 personen kunnen zich uiterlijk dinsdag 8 juni aanmelden via info@betergeven.nl. Je ontvangt vervolgens van ons een link om aan te schuiven.

Werving projectmedewerker

Een vermogensfonds was op zoek naar professionele ondersteuning van het bestuur. Op advies van Beter Geven werd een profiel opgesteld voor een projectmedewerker. Vervolgens werd de vacature via ons netwerk uitgezet en kon uiteindelijk een lijst van kwalitatief goede kandidaten aan het bestuur worden voorgelegd.

 

Beter Geven verzorgde de begeleiding van het gehele wervingstraject en deed de eerste selectie van kandidaten.

“Hoe ga je om met het huidige verandergeweld?”

“Ja, we brengen impact steeds beter in kaart. Maar draagt dat dan ook werkelijk bij aan grote maatschappelijke vraagstukken? Hoe kunnen we onze energie en investeringen gebruiken om te komen tot een betere wereld?”. Zo opende gespreksleider Igno Notermans van onderzoeksinstituut DRIFT op donderdag 22 april het webinar ‘Fondsen in transities’ voor leden van de FIN. Het vormde de opmaat naar een informatief minicollege van Derk Loorbach, hoogleraar sociaal-economische transities (Erasmus Universiteit Rotterdam) en directeur van DRIFT en een boeiende uitwisseling van gedachten met vertegenwoordigers van circa veertig fondsen.

 

FIN-directeur Siep Wijsenbeek stelde dat “Ieder fonds permanent in transitie is, aangezien de maatschappij waaraan zij willen bijdragen ook voortdurend verandert. Maar hoe je dat?” Bas Pieck, partner van Beter Geven, schetste vervolgens zijn persoonlijke betrokkenheid bij het onderwerp van vandaag. Hij heeft lang gewerkt voor een fonds dat gericht was op meest kwetsbaren in de samenleving. Daarbij kwamen ingewikkelde problemen langs en kon steun worden verleend aan mooie projecten. “Is dit het nou”, dacht hij bij zichzelf, “lossen we zaken wel duurzaam op? Of is dat een te grote vraag? Ben je er als fonds voor om grote problemen op te lossen? Hoe dan ook: de tijd van pleisters plakken is voorbij.”

 

Veranderen is nog geen transitie

Loorbach opende zijn bijdrage met de vraag hoe je met huidige verandergeweld om moet gaan. Hoe hou je koers? Dat vergt transitiemanagement. En om bij te dragen aan transities moet je zelf veranderen. Maar veranderen is nog geen transitie, zo bepleitte hij. De mensen van DRIFT zijn actieonderzoekers. Zij proberen inzicht te krijgen in wat maatschappelijke veranderingen langzamer en sneller doet gaan? Welke aspecten spelen een rol? Al decennia­lang zijn we met duurzaamheid bezig, maar nog steeds hebben we met hardnekkige vraagstukken te maken. Kijk maar eens naar de sociale en ecologische problemen in een stad als Rotterdam.

 

Loorbach introduceert de term ‘regime’, dat verwijst naar de manier waarop we met elkaar omgaan. Het is een combinatie van cultuur, structuur en werkwijze. Als voorbeeld brengt hij de aanleg van een weg naar voren: eenmaal aangelegd kunnen mensen verder van het werk gaan wonen en groeit het gebruik van de weg. Zo ontstaan files en ontstaat de noodzaak om de weg te verbreden of andere oplossingen te zoeken. Dit leidt tot ‘padafhankelijkheid’: het is nu eenmaal moeilijk om aan een regime te ontsnappen. En wij worden opgeleid om het binnen een regime beter te doen en hebben daarbij vooral oog voor de implementatie van oplossingen. Nederland heeft de neiging om op zoek te gaan naar oplossingen die voor 100% werken. We zijn voortdurend op zoek naar nieuwe oplossingen en innovatie, onder meer gesteund en gestimuleerd door fondsen.

 

Het geschetste beeld wordt door verschillende deelnemers aan het webinar herkend. Zo geeft een van de fondsen aan zich bezig te houden met duurzame visserij in de Middellandse Zee, waarbij de vraag is of er nog een toekomst is voor bodemvisserij. Een andere deelnemer zegt zich te richten op een paradigmashift door de introductie op een andere besluitvorming, gebaseerd op een duurzaam model van sociocratische besluitvorming en kringorganisatie. Ook wordt gerefereerd aan de onafhankelijkheid van fondsen als kraamkamers van vernieuwing. Het gaat om samenhangend denken van overheden, bedrijven en fondsen. De aanpak van DRIFT is derhalve interessant, omdat hier verschillende paden worden bewandeld. Maar het belang van transities wordt een van de deelnemers ook genuanceerd: “Intellectueel praten over transitie en paradigmashift moet niet ten koste gaan van sociale nood ledigen.”

 

De onhoudbaarheid van regimes

“Het begint met herkenning”, zo vervolgt Loorbach zijn betoog. “Maar hoe ga je met de complexiteit om? Hoe ga je om met een regime dat onhoudbaar is?” Transities herken je pas achteraf. Bij de transitiedynamiek is het van belang om heel systematisch te reflecteren op waar je zelf staat en waar je heen wilt. “Ga op zoek naar niches: welke toekomst willen we hebben? Welke praktijken passen al binnen dat beeld? Ga dat stimuleren. Bij de financiële transitie zie je dat het huidige systeem zich omvormt tot een systeem waarin de toevoeging van waarde centraal staat. We zijn op weg naar een natuurpositieve economie, waarin de economie op de lange termijn goed is voor mens en natuur. Dat vereist een strategie die gebaseerd is op transitie.

 

Een van de deelnemers refereert aan het armoedeprogramma van het fonds waarvoor ze werkt, met een focus op systemische verandering. “Hoe kom je daar? Het blijft allemaal kleinschalig en gericht op oplossingen. Moeten we dat zelf aanjagen? Zo ja, dan betekent dat een andere rol. Maar we zitten in ons eigen regime vast. Zijn we daartoe wel in staat?” Loorbach geeft aan dat er een tussenstap is: je moet niet de armoede oplossen, maar nagaan waar de regimes zitten die armoede in stand houden. Dat vergt een scherpe analyse, waarbij je ook nagaat wat jij als fonds kunt doen. “Je kunt een transitie niet zelf vorm­geven. Maak het kleiner en behapbaar. Deel inzichten met andere spelers, bijvoorbeeld degenen die al alternatieven hebben. Je kunt een andere context creëren”, zo meent Loorbach.

 

De discussie leidt tot de vraag of fondsen wel groot genoeg zijn om in de breedte systeemveranderingen te kunnen realiseren. “Of kunnen we helpen aanjagen? En kan dat met donaties of zijn hiervoor andere financieringsvormen nodig, meer gericht op impact op lange termijn?” Een deelnemer antwoordt daarop dat dat afhangt van de keuze die je maakt: binnen een systeem kun je het verschil maken mits je focus aanbrengt. “Transities kun je niet managen, je kunt alleen interveniëren. Ik ben zelf vier jaar bezig met beleid gericht op transities en dat geeft focus en energie. Dat moeten we binnenkort evalueren. Als je breed bezig bent, heb je verschillende inzichten op wat impact is.”

 

Wil je werkelijk veranderingen op lange termijn bewerkstelligen, dan moet je ook iets aan oorzaken doen en wellicht samenwerken om te agenderen. “Je krijgt een andere rol”, bevestigt Loorbach. “Door keuzes, donaties en aanwezigheid beken je als fonds al kleur. Die rol kun je actiever inzetten. Wees actief naast andere actoren: help reflecteren op regimes. Zijn we niet in hetzelfde rondje aan het draaien? Vul die rol echter wel in op basis van je eigen agenda.”

 

Belangrijke slotsom van dit webinar is dat ook kleine fondsen in staat zijn om bij te dragen aan de grote transities. Met de juiste mindset en slimme interventies.

 

Meer informatie

Proefschrift ‘Zonder marge geen centrum. Een pleidooi voor rechtvaardige transities’, Frank Steenbergen

Finance in Transition: Principles for a Positive Finance Future, Derk Loorbach, Dirk Schoenmaker en Willem Schramade

To Transition! Governance Panarchy in the New Transformation, Derk Loorbach

 

DRIFT & Beter Geven organiseren dit najaar de vierdaagse cursus ‘Fondsen in transities’. Met deze cursus worden fondsen uitgedaagd te achterhalen welke rol zij kunnen spelen in het licht van de grote transities op sociaal, ecologisch en economisch terrein.
Meer informatie en inschrijving via de website van DRIFT >>>