Over ons

Wij zijn het grootste onafhankelijke adviesbureau in Nederland op het gebied van filantropieadvies. Wij stellen vermogensfondsen, bedrijfsfondsen, familiefondsen en goede doelen in staat zo impactvol mogelijk te geven. Daarvoor bieden wij advies, ondersteuning en inspiratie. Zo dragen wij bij aan de verbetering van het geefklimaat en aan vergroting van de impact van filantropie.

Monique Bais

Zet haar brede kennis en netwerk in de maatschappelijke sector in voor het herijken of opzetten van je bestedingsbeleid. Doet beleidsverkenningen en ontwikkelt nieuwe strategieën. Zet programma’s rond specifieke thema’s op en gaat op zoek naar passende initiatieven. Faciliteert samenwerkingen. En is inzetbaar als interim-adviseur.
06 - 51 22 26 37
m.bais@betergeven.nl

Jacqueline Detiger

Kent de wereld van filantropen en familiestichtingen van binnenuit, onder meer als bestuurder. Helpt jouw fonds bij governancevraagstukken, ontwikkelt nieuwe strategieën of treedt op als kritisch klankbord. Inspireert en ondersteunt nieuwe gevers. Is ervaren congresorganisator, initieert en faciliteert samenwerkingen.
06 - 53 41 24 72
j.detiger@betergeven.nl

Bas Pieck

Daagt uit na te denken over de rol van jouw fonds. Kijkt over de grenzen van projecten en programma’s heen om de leefwereld van kwetsbaren in de samenleving echt duurzaam te verbeteren. Adviseert over vernieuwingen in visie en beleid, biedt ondersteuning bij beleidsverkenningen en zet nieuwe programma’s op. Ook op interim-basis.
06 - 10 84 48 02
b.pieck@betergeven.nl