Planten en oogsten

Jacqueline Detiger (Beter Geven) en Henne Haagsman (Groen Geregeld) mochten het afgelopen jaar bijdragen aan het ontwikkelen van een nieuw beleid & plan van aanpak voor een vermogensfonds dat zich inzet voor natuur- en milieueducatie.

In twee strategiesessies hebben wij het bestuur de ontwikkelingen en trends in de filantropie laten zien. We zijn met de bestuursleden en enkele ‘vrienden van’ aan de slag gegaan om te discussiëren over de doelen, aanpak en toekomst van de stichting. In een helder beleidsplan hebben wij samen met het bestuur de verworven inzichten, gemaakte afspraken en ‘piket’ paaltjes beschreven.

Voorafgaand aan de strategiesessies hebben wij een tiental interviews afgenomen. Zowel met de bestuursleden (een op een) als met enkele externen van andere (natuur-) organisaties. Dit om zo goed mogelijk beslagen ten ijs te komen. Het is zo belangrijk dat kinderen in Nederland (en natuurlijk ook wij volwassenen…) in aanraking komen met natuur en hierover leren.

Met dit nieuwe beleidsplan in de hand kan het bestuur volop zaaien en straks oogsten!

Dit jaar bestaat Beter Geven tien jaar!

Deze mijlpaal hebben we op 29 juni 2023 goed gevierd met een mooi event bij Museum Voorlinden te Wassenaar. Met opdrachtgevers, filantropen, (mede) bestuursleden, collega adviseurs, sociaal ondernemers, vrienden uit het netwerk en anderen die geholpen hebben om Beter Geven mogelijk te maken. Heel veel dank dat jullie al langere tijd (sommigen al 30 jaar!) of kortere tijd met mij meelopen in deze filantropische sector.

Wat hebben we de afgelopen tien jaar mooi werk mogen doen. Vermogensfondsen geholpen bij hun strategie en professionalisering. Families geadviseerd bij het opzetten van goede doelen stichtingen. We hebben naast de adviesopdrachten veel trainingen gegeven, nieuwsbrieven de wereld ingestuurd met filantropisch ‘breaking news’, stagiaires opgeleid, en online ‘koffie’ tafels georganiseerd over actuele onderwerpen. Daarnaast diverse netwerken opgezet met en voor andere filantropieadviseurs.

Elkaar helpen, sparren en samenwerken waar mogelijk is heel belangrijk en het heeft mij veel plezier gegeven om dit werk te mogen doen. Filantropen begeleiden die vanuit hun hart (en met gezond verstand) positief willen bijdragen aan onze samenleving. En dat is hard nodig!

Veel dank aan allen die samen met mij hebben gewandeld over het Beter Geven pad. We hebben fijn samengewerkt, van elkaar geleerd, met elkaar gedroomd en gelachen. Samen stappen gezet op weg naar die mooiere wereld.

Filantropie terug naar de tekentafel

Rien van Gendt heeft een uitgebreid en belangrijk boek geschreven voor onze sector over filantropie en vermogensfondsen. Iedere bestuurder van een fonds zou het moeten lezen. Al zijn jarenlange ervaring bij Nederlandse en Internationale fondsen heeft hij gebruikt om ons inzichten te geven. En om ons uit te dagen om na te denken over de rol van fondsen in de samenleving, de toegevoegde waarde, relatie met de ontvanger en samenwerking. En nog veel meer.

 

Ben je geïnteresseerd in filantropie, bestuurder bij een (vermogens)fonds of student aan een van de filantropie opleidingen: lees het boek!

Heisessie

Voor een familiefonds mochten Monique Bais en Jacqueline Detiger onlangs een bijdrage leveren aan een strategiesessie met het bestuur van dit bijzondere fonds. Opdracht was om te laten zien wat de trends zijn in de filantropische sector. En wat zijn mooie ontwikkelingen waar dit fonds van kan leren en gebruik van kan maken in hun eigen strategieontwikkeling?

Op een mooie locatie bij de hei hebben wij een middag en avond van gedachten gewisseld. Met de uitkomsten kan het bestuur aan de slag om nieuw beleid te formuleren. Het is mooi als wij bestuursleden mee kunnen nemen in ontwikkelingen en trends en een bijdrage mogen leveren aan het verder professionaliseren van het vermogensfonds.

Heeft u ook behoefte aan iemand die u een spiegel voorhoudt en meedenkt met uw fondsbeleid? Of wilt u een keer een presentatie laten verzorgen over trends en ontwikkelingen in de filantropische sector?
Dan bent u bij ons aan het goede adres. Neem hier contact op met Beter Geven

Vacature Bestuurslid NL Talenten Fonds

Een van onze relaties is op zoek naar een nieuw bestuurslid. Heb jij tijd, ervaring en wil je meehelpen om talentvolle jongeren te steunen in hun ontwikkeling? Dan is dit een mooie rol bij een fonds in ontwikkeling.

Het NL Talenten Fonds zoekt een nieuw bestuurslid. Iemand die dit nieuwe fonds kan adviseren, ondersteunen en laten groeien. Wij zoeken een verbinder, strateeg, optimist, ondernemer, ambassadeur. Iemand met een hart voor bijzonder talentvolle jongeren op het gebied van sport, cultuur en onderwijs.

Klik hier voor de vacature op de website bij NL Talenten Fonds

Beter Geven wijzigt samenwerking en werkwijze

Met ingang van 1 oktober 2022 wijzigt de samenwerkingsvorm en werkwijze van bureau Beter Geven. De juridische samenwerkingsvorm van vennootschap onder firma van de drie partners Jacqueline Detiger, Monique Bais en Bas Pieck houdt per genoemde datum op te bestaan. De drie zullen voortaan samenwerken vanuit hun eigen ondernemingen, waarbij oprichtster en partner van het eerste uur van Beter Geven, Jacqueline Detiger, de naam Beter Geven zal blijven voeren.

Van een fullservicebureau met naast advisering en ondersteuning op maat, een breed aanbod aan trainingen en workshops, online bijeenkomsten en kennisdeling met de sector, is de focus van Beter Geven voortaan alleen op opdrachten voor advisering aan en ondersteuning van fondsen, familiestichtingen en filantropen.

Deze wijziging is ingegeven door de groeiende vraag naar maatwerk ondersteuning, en de persoonlijke drijfveren van de partners waarbij andersoortige opdrachtgevers dan alleen ‘gevers’ kunnen worden bediend. De lossere samenwerking biedt bovendien meer mogelijkheden voor samenwerking met andere filantropieadviseurs.