Zevende Koffietafel: participatory grantmaking

Ook in 2021 blijven we de Beter Geven Koffietafel organiseren, waarbij vertegenwoordigers van fondsen en filantropieadviseurs elkaar online treffen rond een bepaald thema. Op 10 februari dronken we koffie met Karen Kraan (organisational development and learning specialist bij Mama Cash) en Jan Beijert (grondlegger en oud-voorzitter van het Texelfonds) over participatory grantmaking. Participatory grantmaking (PG) kent wereldwijd verschillende vormen en wint ook aan belangstelling bij fondsen in Nederland. Bij PG ligt de besluitvorming over de besteding van het fondsbudget bij begunstigde organisaties en/of de profijtdoelgroep zelf onder het motto “Niets over ons zonder ons”. PG zorgt voor betere en meer relevante bestedingen door een fonds, omdat je luistert naar wat daadwerkelijk nodig is, waarbij bovendien de ‘macht’ wordt gedeeld (in plaats van “wie betaalt, bepaalt”).


Karen Kraan lichtte toe dat Mama Cash bezig is om volledig over te stappen naar PG, waarbij de besluitvorming over financiering van de medewerkers van Mama Cash verschuift naar vrouwen-/meisjesgroepen die het fonds bedient in binnen- en buitenland. Feitelijk keert het fonds hiermee terug naar haar oorsprong. Zogenoemde community committees bepalen de prioritering en waar het geld heen gaat (partners). Zij weten immers vaak beter wat er nodig is. PG helpt zo transparant te zijn en verantwoording af te leggen aan gemeenschappen.

 

Karen gaf 4 belangrijke geleerde lessen mee:

  1. Vind het wiel niet opnieuw uit en leer van al bestaande best practises;
  2. Begin klein, leer en bouw uit;
  3. Verhoog je risicobereidheid (dit vraagt persoonlijk leiderschap want de rol van medewerkers en organisatie verandert);
  4. Deel wat je leert en inspireer zo anderen, opdat PG in de toekomst de norm kan worden.

Jan Beijert deelde met de aanwezigen de ervaringen van het Jong Texelfonds met een eigen jongerenbestuur, opgericht om projecten van, voor en door jongeren aan te jagen en te ondersteunen. Geïnteresseerde jongeren worden eerst getraind in een ‘bestuursklas’ die ook zorgt voor vlotte opvolging van vacatures in het jongerenbestuur. De jongeren hebben een eigen budget en besluiten zelfstandig over de besteding ervan aan jongerenprojecten. Het Jong Texelfonds heeft een groot lokaal draagvlak en de jongeren nemen hun taak zeer serieus. Waak er bij jongeren wel voor dat je hen niet overspoelt met dossiers. Uitdagingen liggen er nog in verdere groei in het aantal aanvragen van jongeren en in structurele feedback vanuit de jongeren aan het bestuur van het fonds.

 

Dat het onderwerp participatory grantmaking in Nederland een groeiende belangstelling geniet, bleek eens te meer uit de vele vragen van de deelnemers. Heb je ondersteuning nodig bij wijziging van je geefstrategie of werkwijze? Beter Geven staat je graag met raad en daad bij.