Geld nodig?

Beter Geven is géén adviesbureau voor fondsenwerving. Wij worden echter geregeld benaderd door organisaties die op zoek zijn naar fondsen en filantropen om hun initiatief financieel te steunen. Wij zetten graag een aantal adviezen en verwijzingen op een rij.

 

Allereerst attenderen wij u op een overzichtspagina waar veel vermogensfondsen staan waar u mogelijk een aanvraag kunt indienen: Startpagina. Ook kunt u het FondsenBoek raadplegen. Daarnaast is er een nieuw platform waar u kunt zoeken naar fondsen findnfund.com

Workshops en trainingen

Diverse fondsen bieden workshops en trainingen aan. Doel hiervan is ervoor te zorgen dat aanvragers goed voorbereid zijn op het benaderen van (vermogens)fondsen. VSBfonds biedt een gratis online cursus aan. Daarnaast zijn er lokale fondsen die een training aanbieden, zoals Fonds 1818. Voor uitgebreidere trainingen – zoals voor het werven van major donors of nalatenschappen – kunt u terecht bij LVWB Fundraising en Nassau Fundraising.

Adviesbureaus

Als u op zoek bent naar ondersteuning op het terrein van fondsenwerving, dan kunnen we u doorverwijzen naar de volgende bureaus:

 • LVWB Fundraising adviseert en ondersteunt culturele en maatschappelijke organisaties bij het ontwikkelen en uitvoeren van plannen voor sponsoring, fondsenwerving en mecenaat;
 • Nassau Fundraising helpt bij iedere stap in het proces van relatiegerichte fondsenwerving bij (potentiële) middle & major donors en erflaters.
 • Offspring begeleidt maatschappelijke organisaties en goede doelen bij groei, strategie en fondsenwerving.

Kijk ook eens op Goede Doelen Advies voor een adviseur die het beste bij uw uitdaging past.

Tips voor fondsaanvragen

Als u een aanvraag bij een (vermogens)fonds wilt indienen, dan hebben we tien tips voor u:

 1. Verdiep u in het beleid van het fonds.
 2. Dien een aanvraag op tijd en volledig in.
 3. Dien geen aanvraag in als uw project inmiddels is gestart of binnenkort start.
 4. Bied een zo volledig mogelijk beeld van het project en de organisatie.
 5. Geef concreet aan wat/wie u met het project wilt bereiken.
 6. Zorg voor een inzichtelijke begroting.
 7. Geef alle potentiële financiers door (dekkingsplan).
 8. Onderhoud goede contacten met uw contactpersoon.
 9. Geef wijzigingen in projectopzet, begroting en/of dekkingsplan aan het fonds door.
 10. Zorg voor een adequate afhandeling van uw aanvraag.

En kijk ook hoe andere organisaties fondsenwerven. Hopelijk helpen we u hiermee op weg. Wij wensen u veel succes toe!

Dit jaar bestaat Beter Geven tien jaar!

Deze mijlpaal hebben we op 29 juni 2023 goed gevierd met een mooi event bij Museum Voorlinden te Wassenaar. Met opdrachtgevers, filantropen, (mede) bestuursleden, collega adviseurs, sociaal ondernemers, vrienden uit het netwerk en anderen die geholpen hebben om Beter Geven mogelijk te maken. Heel veel dank dat jullie al langere tijd (sommigen al 30 jaar!) of kortere tijd met mij meelopen in deze filantropische sector.

Wat hebben we de afgelopen tien jaar mooi werk mogen doen. Vermogensfondsen geholpen bij hun strategie en professionalisering. Families geadviseerd bij het opzetten van goede doelen stichtingen. We hebben naast de adviesopdrachten veel trainingen gegeven, nieuwsbrieven de wereld ingestuurd met filantropisch ‘breaking news’, stagiaires opgeleid, en online ‘koffie’ tafels georganiseerd over actuele onderwerpen. Daarnaast diverse netwerken opgezet met en voor andere filantropieadviseurs.

Elkaar helpen, sparren en samenwerken waar mogelijk is heel belangrijk en het heeft mij veel plezier gegeven om dit werk te mogen doen. Filantropen begeleiden die vanuit hun hart (en met gezond verstand) positief willen bijdragen aan onze samenleving. En dat is hard nodig!

Veel dank aan allen die samen met mij hebben gewandeld over het Beter Geven pad. We hebben fijn samengewerkt, van elkaar geleerd, met elkaar gedroomd en gelachen. Samen stappen gezet op weg naar die mooiere wereld.

Filantropie terug naar de tekentafel

Rien van Gendt heeft een uitgebreid en belangrijk boek geschreven voor onze sector over filantropie en vermogensfondsen. Iedere bestuurder van een fonds zou het moeten lezen. Al zijn jarenlange ervaring bij Nederlandse en Internationale fondsen heeft hij gebruikt om ons inzichten te geven. En om ons uit te dagen om na te denken over de rol van fondsen in de samenleving, de toegevoegde waarde, relatie met de ontvanger en samenwerking. En nog veel meer.

 

Ben je geïnteresseerd in filantropie, bestuurder bij een (vermogens)fonds of student aan een van de filantropie opleidingen: lees het boek!

Vakkundig en persoonlijk

“Wij zijn gestart met het oprichten van een stichting/fonds om ‘goede’ initiatieven en projecten financieel te ondersteunen. Wij willen graag advies en ondersteuning bij het scherp en sterk neerzetten van de stichting, onze visie en ons doel en zijn benieuwd of jullie hier een rol in kunnen spelen.”

Dergelijke mooie verzoeken komen regelmatig binnen bij Beter Geven. En natuurlijk spelen wij hier graag een rol in. Vaak zijn dit de mooiste opdrachten om gezamenlijk met gevers een stichting op te richten en mee te denken met de visie, missie, beleid en te steunen organisaties. Een van onze opdrachtgevers heeft ons deze aardige referentie gestuurd:

Jacqueline en Monique hebben ons op een heel vakkundige en persoonlijke wijze geholpen met het opzetten van onze stichting. Hun persoonlijke benadering en interesse in wat ons drijft hielp ons de missie en visie van onze stichting scherper voor ogen te krijgen.
Daarnaast heeft hun uitgebreide netwerk en brede kennis ons verder wegwijs gemaakt in de ‘wereld van de filantropie’. Het is een sterk duo die elkaar goed aanvult met een stimulerende, positieve manier van werken.

Heisessie

Voor een familiefonds mochten Monique Bais en Jacqueline Detiger onlangs een bijdrage leveren aan een strategiesessie met het bestuur van dit bijzondere fonds. Opdracht was om te laten zien wat de trends zijn in de filantropische sector. En wat zijn mooie ontwikkelingen waar dit fonds van kan leren en gebruik van kan maken in hun eigen strategieontwikkeling?

Op een mooie locatie bij de hei hebben wij een middag en avond van gedachten gewisseld. Met de uitkomsten kan het bestuur aan de slag om nieuw beleid te formuleren. Het is mooi als wij bestuursleden mee kunnen nemen in ontwikkelingen en trends en een bijdrage mogen leveren aan het verder professionaliseren van het vermogensfonds.

Heeft u ook behoefte aan iemand die u een spiegel voorhoudt en meedenkt met uw fondsbeleid? Of wilt u een keer een presentatie laten verzorgen over trends en ontwikkelingen in de filantropische sector?
Dan bent u bij ons aan het goede adres. Neem hier contact op met Beter Geven

Vacature Bestuurslid NL Talenten Fonds

Een van onze relaties is op zoek naar een nieuw bestuurslid. Heb jij tijd, ervaring en wil je meehelpen om talentvolle jongeren te steunen in hun ontwikkeling? Dan is dit een mooie rol bij een fonds in ontwikkeling.

Het NL Talenten Fonds zoekt een nieuw bestuurslid. Iemand die dit nieuwe fonds kan adviseren, ondersteunen en laten groeien. Wij zoeken een verbinder, strateeg, optimist, ondernemer, ambassadeur. Iemand met een hart voor bijzonder talentvolle jongeren op het gebied van sport, cultuur en onderwijs.

Klik hier voor de vacature op de website bij NL Talenten Fonds

Beter Geven wijzigt samenwerking en werkwijze

Met ingang van 1 oktober 2022 wijzigt de samenwerkingsvorm en werkwijze van bureau Beter Geven. De juridische samenwerkingsvorm van vennootschap onder firma van de drie partners Jacqueline Detiger, Monique Bais en Bas Pieck houdt per genoemde datum op te bestaan. De drie zullen voortaan samenwerken vanuit hun eigen ondernemingen, waarbij oprichtster en partner van het eerste uur van Beter Geven, Jacqueline Detiger, de naam Beter Geven zal blijven voeren.

Van een fullservicebureau met naast advisering en ondersteuning op maat, een breed aanbod aan trainingen en workshops, online bijeenkomsten en kennisdeling met de sector, is de focus van Beter Geven voortaan alleen op opdrachten voor advisering aan en ondersteuning van fondsen, familiestichtingen en filantropen.

Deze wijziging is ingegeven door de groeiende vraag naar maatwerk ondersteuning, en de persoonlijke drijfveren van de partners waarbij andersoortige opdrachtgevers dan alleen ‘gevers’ kunnen worden bediend. De lossere samenwerking biedt bovendien meer mogelijkheden voor samenwerking met andere filantropieadviseurs.

Familiefonds in ontwikkeling

In opdracht van en in samenwerking met een familiestichting hebben wij geadviseerd over een nieuwe strategie die moet leiden tot meer impact van het donatiegeld. Daarbij kregen ook diverse aspecten van de ‘backoffice’ de aandacht, met name de organisatie van de projectadministratie en het beoordelingskader van het aanvraagproces.

 

Om de voorgestelde professionaliseringsslag te gaan maken hebben wij voor deze stichting een senior projectadviseur geworven. Aan de hand van actuele ontwikkelingen in de filantropische sector en met de Sustainable Development Goals (SDG’s) in de hand hebben wij de familie mogelijkheden voor verdere professionalisering laten zien. Deze worden momenteel geïmplementeerd.

 

Wil jij jouw familiestichting ook eens laten doorlichten door experts van Beter Geven? Heb jij behoefte aan advies over de backoffice het evalueren van projecten? Of heb je vragen over de governance van jouw stichting? Neem dan contact op met Jacqueline Detiger.

Projectenselectie voor bedrijfsfonds

Een bedrijfsfonds uit Den Haag wilde graag projecten in Nederland steunen die inzetten op het bevorderen van lezen bij kinderen en jongeren. Beter Geven maakte een handzaam overzicht van lokale en landelijke opererende stichtingen en verenigingen.

 

We schetsten kort de aanpak van de organisaties, hun trackrecord, de financiële gezondheid, de indruk van fondsen en onze eigen indruk. Aan de hand van het overzicht kan het fonds zijn beleid nu concreet uitvoeren.

Online Koffietafel #9 over effectief altruïsme

De negende editie van onze Koffietafel vindt plaats op woensdag 6 oktober van 11.00 tot 12.00 uur. Wij drinken dan koffie met Andrea de Wildt, vanuit Effectief Altruïsme Nederland de initiator van Doneer Effectief, en Niels Kattenberg, Charity Manager bij de Rabobank.

 

Centraal staat ditmaal de beweging van het Effectief Altruïsme. Bij het streven zoveel mogelijk goed te doen in de wereld combineert het Effectief Altruïsme het hart (compassie) met het hoofd (rede en bewijs). Argumenten en wetenschappelijk bewijs bepalen de keuzes en niet de directe emotie of slimme marketing. Of zoals Rutger Bregman het in een artikel beschrijft: effectief altruïsten moeten weinig hebben van hun intuïtie.

 

Naast vele volgers kent de beweging ook wel wat kritiek. Is deze terecht? Andrea zal de theorie toelichten, Niels hoe deze zich in de praktijk kan vertalen. Vraag voor de deelnemende fondsen: in hoeverre speelt het gevoel een rol in de beoordeling van aanvragen? Wordt (voldoende) gebruik gemaakt van de wetenschap om na te gaan of een aanvraag steunwaardig is of niet?

 

Aanmelding

Werk je bij een vermogensfonds? Of ben je filantroop of filantropieadviseur? Je bent van harte welkom om te luisteren en mee te praten. Maximaal 20 personen kunnen zich uiterlijk dinsdag 5 oktober aanmelden via info@betergeven.nl. Je ontvangt vervolgens van ons een link om aan te schuiven.